Aktuality z ekonomiky

62. Mezinárodní strojírenský veletrh – změna termínu

S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace a průběh očkování se organizátoři rozhodli pro změnu kalendáře plánovaných akcí ve 2. pololetí roku s cílem konání Mezinárodního strojírenského veletrhu v termínu 8.–12. listopadu 2021. Změna byla konzultována s partnerskými svazy a klíčovými vystavovateli. 

Lze předpokládat, že ve druhé polovině roku se dostaví výsledky vakcinační strategie a dojde k postupnému návratu k normálnímu životu. Posunutí termínu zvyšuje možnosti jeho konání a přípravu účasti na veletrhu za jistějších podmínek. Nový termín byl stanoven s ohledem na svátky zesnulých v sousedních zemích a nekoliduje s žádnou významnou oborovou akcí v zahraničí. Očekává se, že bude umožněno přeshraniční cestování a bude možná mezinárodní účast vystavovatelů i návštěvníků. 

S posunem termínu do listopadu dochází i k úpravě podmínek účasti tak, aby byl pro vystavovatele vytvořen dostatečný časový prostor pro přípravu účasti. Nový termín pro podání přihlášek za zvýhodněných podmínek byl stanoven do 30. června 2021