Členské aktuality

M2C Space zvyšuje rozsah a komfort poskytovaných služeb

Velké, komfortně zařízené moderní centrum, desítky speciálně proškolených operátorů analytiků, nejmodernější technologie, analytické softwary. To všechno se skrývá pod označením M2C Space. Jedná se o unikátní pracoviště, které je největším komerčním dohledovým centrem ve střední Evropě.

V březnu tohoto roku M2C Space kompletně přestěhovalo. „Naše dálkové centrum jsme z kapacitních důvodů museli přemístit a rozšířit, protože poptávka po M2C Space je extrémní a veliká nejen z České republiky ale i v jiných zemích“ říká Matěj Bárta, generální ředitel společnosti M2C.

A jak se promítlo přestěhování M2C Space co do rozsahu a kvality poskytovaných služeb?

„Promítlo se v tom, že prostory, do kterých jsme přišli, jsou daleko modernější a technologicky vyspělejší. Jsou rovněž bezbariérové, protože zaměstnáváme i lidi, kteří mají určité zdravotní omezení a je pro ně daleko jednodušší se v těchto modernějších prostorách pohybovat“ říká Martin Kozlovský, ředitel dohledového centra M2C Space a dodává. „Z hlediska technologického je infrastruktura na úplně jiné úrovni. Je to zde vše nově vybudované. Věci, které jsme zde instalovali, jsou přímo uzpůsobeny pro naše potřeby, tzn. Od počátku jsme vše projektovali a instalovali jenom pro účel M2C Space, tudíž se znalostí našich potřeb. Ve spolupráci s odborníky IT z divize technologií jsme tady udělali skutečně technologické a technické zázemí, které je připraveno reagovat na jakoukoliv poptávku klientů na trhu“.

A co všechno dokáže dohledové centrum M2C Space klientům nabídnout?

„Cokoliv“, říká Martin Kozlovský.  „Jsme schopni klientům vzdáleně ovládat technologie, jsme připraveni na jakékoliv řešení internetu věcí  (IoT), jsme připraveni analyzovat kamerová data a data systémů EZS, z EPS a z různých technologií, které se používají v hotelech, průmyslových zónách, logistických areálech apod. Služba, kterou jsme schopni klientovi poskytovat prostřednictvím jeho technologií je v podstatě všeobjímající. Klientovi dokážeme ulehčit, zprůhlednit, nebo zjednodušit jeho podnikání tak, aby se mohl věnovat svému core businessu a aby mohl využívat data ze systému, který má proto, aby byl efektivnější, nákladově přijatelnější atd.“

V oblasti retailu a obchodních center se služby dohledového centra využívá zejména při monitoringu interních procesů, jejich efektivity a dodržování,  odhalování a snižování interní a externí kriminality, identifikaci návštěvníků vstupujících do objektu, jejich pohybu, nejčastějším trasám a jejich koncentraci a setrvání na konkrétních místech. Prostřednictvím M2C Space lze vzdáleně ovládat parkovací navigační systém v obchodních centrech nebo čtení registračních značek vozidel vjíždějících do objektu. To slouží k identifikaci vozidel při vjezdu, vyhledávání jejich polohy na parkovišti, platbě parkovného a v návaznosti na to otevírání závor nebo monitoringu případných škod na vozidle. Kamerový systém s analytickými softwary rovněž přispívají k bezpečí samotných návštěvníků. Všimnou si např. pádu nebo zkolabování návštěvníka, upozorní na to operátora a ten může okamžitě zalarmovat místní personál nebo přivolat záchranku.

Hotely a administrativní centra využívají M2C Space zejména k optimalizaci nákladů na ostrahu a zvýšení zabezpečení objektu, k vzdálenému řízení budov zvyšující komfort nájemcům, ke kontrole provozu, vzdálenému ovládání optimalizace využití energií a dalším činnostem.

V průmyslových areálech a logistických centrech umožňuje dálkový dohled implementovat zcela automatizovanou vrátnici, automaticky kontrolovat objekty pomocí analytických softwarů kamerového systému, implementaci IoT technologií a jejich využívání v provozu, vzdálené řízení logistických procesů (řízení odstavného parkoviště, kontrola vrátnice, kontrola nakládky a vykládky, kontrola rampy apod.), monitoring technických zařízení budov apod.

M2C Space přistupuje ke každému klientovi individuálně a připraví každému z nich podle požadavků řešení přímo na míru.

Vraťme se ale ještě k novým prostorám M2C Space. Jak se přestěhování dohledového centra do nových prostor promítlo do pracovních podmínek operátorů analytiků?

„V rámci rekonstrukce se nám podařilo udělat prostor pro zaměstnance ještě zajímavější. Mají zde větší jídelnu, lepší kuchyňské zázemí a také odpočinkový kout, který je na daleko vyšší úrovni, než v předchozím působišti. Jedná se o rozsáhlou místnost, kde mají operátoři možnost relaxovat, zahrát si stolní fotbálek nebo si něco přečíst. Zkrátka odpočinout si trochu aktivněji, než tomu bylo doposud“ uzavírá své postřehy Kozlovský a jedním dechem dodává. „Jsme otevřeni všem, kteří mají rádi technologie, počítač je jejich kamarád a k problémům přistupují s otevřenou hlavou. Takovéto dámy a pány rádi přivítáme v našem kolektivu“.  

 

www.m2cspace.eu

Ostatní články

Členské aktualityDoprava, logistika & stěhovací služby

Již brzy proběhne 61. ročník MSV v Brně

Šedesátý první ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně opět ukáže poslední novinky a trendy v oblasti průmyslových technologií. Letošní...

Příští akce

Sdílet tuto stránku Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin