COVID-19  •  Sektorové aktuality

Úprava pravidel pro vstup na území České republiky

Česká vláda se rozhodla zintenzivnit opatření zaměřená na vstup cizinců na české území.

Nyní je až na několik výjimek zakázáno veškeré cestování do České republiky. Tento zákaz se týká obyvatel EU i obyvatel ze zemí mimo EU. Tento zákaz se týká všech zemí bez ohledu na jejich aktuální barevnou klasifikaci dle tamní epidemiologické situace.

 

Oprávnění ke vstupu na české území mají:

  • Čeští občané
  • Občané České republiky a občané států EU s bydlištěm v České republice i občané třetích zemí s povolením k pobytu v zemi
  • Evropští občané projíždějící Českou republikou po dobu kratší než 12 hodin, nebo ti, kteří z pracovních důvodů pobývají na území ČR méně než 24 hodin.
  • Přeshraniční pracovníci a studenti. 

 

Jaká opatření je třeba dodržet při vstupu na území?

Každý, kdo je oprávněn k návratu do České republiky, musí dodržovat povinnosti týkající se testování a povinné karantény: 

Tyto opatření se liší v návaznosti na druh dopravy (veřejnou dopravou a individuální dopravou) a dle rizikovosti země (indikováno barvou na mapě)

Mapa zemí dle rizika

Tabulka s platnými opatřeními

 

Před vaší cestou vám doporučujeme podívat se na stránky Velvyslanectví Francie v ČR. A případně je zkontaktovat s doplňujícími dotazy

 

 

Zdroje:

 

Useful links

Souhrn platných opatření v České republice Kde se nechat testovat v ČR?