COVID-19  •  Actus des entreprises Industrie

Veletrhy Brno chtějí zahájit přerušenou sezónu v září

„Věřím, že situace v České republice a Evropě všeobecně se uklidní v příštích měsících a zahájíme veletržní sezónu od konce srpna. Harmonogram přípravy MSV jsme upravili tak, aby firmy měly větší jistotu proveditelnosti veletrhu. Intervenujeme u české vlády, jak můžeme“, uvádí k aktuální situaci Veletrhů Brno generální ředitel Jiří Kuliš

 

Co Vám způsobil koronavirus?

Ve firmě nikdo neonemocněl, ale firemní zdraví bylo virem těžce napadeno. Nejdříve koncem února v naší německé pobočce v Düsseldorfu, následně u nás. Nejsme v tom sami. Celý veletržní svět od Číny přes Evropu po USA byl pandemií zcela utlumen. Je narušen evropský zaběhlý kalendář veletrhů, který dozná jistě hodně změn, včetně kalendáře našeho. Věřím, že vystavovatelé berou situaci jako mimořádnou, že si neřeknou: tak veletrh nebyl a příště ho nepotřebujeme. Oni ho budou potřebovat i dál.

Jaká je situace v České republice?

Vláda přijala velmi brzy razantní opatření včetně uzavření hranic. Pilně jsme si ušili roušky a hygienická nařízení jsme respektovali. Epidemie je pod kontrolou a čísla jsou povzbudivá. Na druhou stranu utrpěla ekonomika včetně nás. Veletrhy byly zakázány spolu s hromadnými akcemi jako festivaly, koncerty, sportovní utkání. My namítáme, že veletrhy se chovají jako shopping centra a žádáme o vyjmutí veletrhů z nedefinované kategorie hromadných akcí. Veletrhy jsou především B2B platformou, kde se potkávají obchodníci, ne masově široká veřejnost.

Některé veletrhy ale mají vysokou návštěvnost?

U nás mají návštěvnost v některých případech 50–100 tisíc osob, ale během několika dnů. Návštěvnost je rozložena i během dne, a to na rozsáhlé ploše výstaviště v Brně. To je náš hlavní argument. To není stadion, kde najednou je dvacet tisíc lidí.  Veletržní správy mají zkušenost, jak regulovat pohyb lidí. Nevidím důvod, proč by vlády měly veletrhy zakazovat, když budou otevřena nákupní centra. Bylo by to diskriminační.

Má česká vláda nějaký časový plán uvolňování opatření?

Časový plán existuje, uvolňování probíhá. Je to odvislé od poklesu nákazy. Letní masové festivaly byly zakázány, ale počítá se s otevřením nákupních center začátkem června. My hodláme zahájit přerušenou veletržní sezónu koncem srpna veletrhem Styl/Kabo. My nejsme festival, ale veletrh, který je logisticky stejný jako hobby market či supermarket. Veletrh je vlastně B2B supermarket. Říkáme vládě, že nás musí také otevřít.

Jaké jsou další překážky kromě dosavadního zákazu?

Největší překážkou jsou uzavřené národní hranice v Schengenském prostoru. EU přestala v tomto smyslu fungovat. Do Evropy nelze cestovat z jiných zemí. Je narušeno volné cestování. To je obrovský problém pro veletrhy, zejména ty, které jsou skutečně mezinárodní. Například Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně se účastní polovina vystavovatelů a pětina návštěvníků ze zahraničí. Důležití jsou vystavovatelé z Německa, Itálie, Rakouska, Slovenska, Švýcarska. Zahraniční vystavovatelé očekávají také zahraniční návštěvníky ze sousedních zemí. Musí dojít k uvolnění cestování, jinak nemůže mezinárodní veletrh fungovat.

Další bariéry pro veletrhy?

Probíhá masové překládání termínů veletrhů v celé Evropě. Zahušťuje se kalendář na podzim 2020 a na jaře 2021. V jednom čase bude moc veletrhů. Budeme si časově zbytečně konkurovat. Paradoxně to může posílit regionální veletrhy.

Zrušení jakých veletrhů vás tíží?

Jarní měsíce březen duben představují špičku aktivit výstaviště. Bolestivé bylo zrušení Techagra, třetího největšího veletrhu zemědělské techniky v Evropě, hostujícího elektrotechnického veletrhu Amper, veletrhu potravin a potravinářských technologií SALIMA. Vinaři se těšili na světovou výstavu vín s účastí tisíce odborníků z celého světa. S oborovými svazy jsme se dohodli na přesunutí Techagro na duben 2021 a pro Salimu jsme našli náhradní termín v listopadu. Zdá se, že tento termín je pro Salimu dokonce vhodnější.  

 

Vlajkovou lodí BVV je Mezinárodní strojírenský veletrh. Jak vypadá jeho příprava?

Ještě v polovině března byl zájem relativně největší za poslední roky. Nyní všichni vyčkávají.   My i vystavovatelé jsme v nejistotě a potřebujeme světýlko na konci tunelu a důvěru. Prodloužili jsme termín pro podání přihlášek do konce dubna, nyní do května kvůli prodloužení nouzového stavu v České republice a tím další nejistoty. Prosím všechny, aby se přihlásili. Pozdržíme fakturaci, ale potřebujeme začít s přípravou.

Jak to vypadá se zahraniční účastí?

Partnerskou zemí má být Rusko a ruské ministerstvo s nadále s účastí počítá, ale situace v Rusku nyní zrovna není dobrá. Někteří zahraniční vystavovatelé stále váhají a kladou si otázku, zda sem budou moci přijet. Intervenujeme u české vlády, aby existoval zvláštní režim pro služební cesty včetně cest na veletrhy.

Jaká je vaše vize letošního MSV?

Jako optimista bych viděl letošní MSV jako platformu pro restart narušené ekonomiky a průmyslu. Hlavní vize MSV pro mne je, že bude bez roušek a že si budeme opět podávat ruce. Před měsícem jsem si vystavovatele s rouškami nedovedl představit, nyní už i ano.

Posílí význam budování osobních vazeb, nebo výrazně posílí konkurenceschopnost digitálních platforem?

Současná doba mi po mnoha stránkách velmi připomíná období po útoku na World Trade Center v New Yorku, které jsem prožil v Americe. I tehdy se mluvilo o nástupu virtuálních veletrhů na internetu, videokonferencích a konce veletrhů. Nestalo se. Digitální konference, se kterými se nyní roztrhl pytel, jsou jen takovou náhražkou. Lidi navíc na těch monitorech moc dobře nevypadají, což se vztahuje hlavně na mne osobně, takže se videokonferencím vyhýbám. Ve všech rozhovorech s firemními šéfy se objevuje, že jim chybí osobní kontakt s obchodními partnery či zaměstnanci.

Co dělají Vaši zaměstnanci?

V Česku se vžívá termín „nezaměstnanci“, tedy lidé na státní podpoře formou Kurzarbeit. Vedení a část středního managementu řeší každodenní krizová opatření. Týmy, které připravují MSV a další akce včetně roku 2021 pracují na home office. Mám pocit, že je to většinou ani moc nebaví a rádi by se už do kanceláří vrátili. Home office a Skype není řešení. K důležitým rozhodnutím je potřeba živá diskuze a kolektivní rozum.

Máte přislíbenou nějakou pomoc od státu?

Obávám se, že se zcela zapomnělo, že my jsme byli ti první postižení a to stoprocentně. Řeší se hlavně hospody, cestovní ruch. Ale hotely a další jsou závislí na veletrzích obecně. Pokud trpíme my, trpí i oni. Využijeme všechny možné daňové úlevy, podpory či kompenzace ze strany státu. To všechno nás ale nevytrhne. Potřebujeme co nejdříve uvolnění naší činnosti a přeshraničního cestování.