e-B2B Europe

Online na platformě Eventtia,

Jazyk :
Angličtina

Cena : Pro členy sítě obchodních komor CCI France zdarma.
Pro nečleny 80 EUR.

Zrušení účasti po 1.prosinci 2023 - účtováno 100% ceny

Passé

Akce již skončila

Připojte se k nám v pátek 8.prosince 2023 a setkejte se s budoucími obchodními partnery v Evropě!

Připojte se k nám v pátek 8. prosince 2023 od 8:40 do 12:20 hodin na dopolední online B2B schůzky.


21 francouzských obchodních a průmyslových komor v Evropě spojuje své síly, aby vám nabídlo výjimečnou platformu pro výměnu nových obchodních příležitostí.


Seznamte se s účastníky z 21 obchodních komor v Evropě: Albánie, Belgie, Bulharska, České republiky, Gruzie, Itálie, Litvy, Lucemburska, Maďarska, Nizozemska, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Španělska, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny, Srbska, Norska a Švédska.


Co je eB2B?

 

  • Online výměnná platforma pro setkávání s budoucími obchodními partnery
  • Program online setkání B2B, která si naplánujete a potvrdíte předem 
  •  Až 9 dvacetiminutových schůzek, na kterých můžete představit své podnikání a posoudit potenciál spolupráce s vaším kontaktem

Jak to funguje?

 

  1. Zaregistrujte se na online platformě
  2. Vyberte profily, které odpovídají vašemu podnikání
  3. Odešlete žádosti o schůzku před akcí
  4. V den konání akce se přihlaste na platformu a zúčastněte se videokonference s lidmi, se kterými máte naplánovanou schůzku


Nenechte si ujít tuto výjimečnou příležitost k rozvoji svého podnikání v Evropě!


Akce se koná od 8:40 do 12:20 (pařížské časové pásmo).