Zásady ochrany osobních údajů

Poučení o právech subjektů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce osobních údajů

Francouzsko-česká obchodní komora v České republice, IČO: 64572358, sídlem IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn.  A 17162

CCFT Services, s.r.o., IČO : 25765922, společnost se sídlem IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 68258, zastoupená panem Michalem MACKEM, jednatelem.

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás prosím na e-mailu: info(@)chambre.cz.

 

Jaké údaje shromažďujeme a proč?

Údaje, které nám sami sdělíte

Registrační formulář pro vytvoření uživatelského účtu:

E-mail: vaše e-mailová adresa bude vaším identifikátorem umožňujícím vstup do vašeho uživatelského účtu. Kromě toho vás díky němu budeme moci kontaktovat a zasílat vám newsletter, pokud jste o něj projevili zájem. Kontaktovat e-mailem vás budeme pouze v případě, že jste nám k tomu udělili svůj souhlas, například registrací k zasílání newsletteru.

Oslovení, Příjmení/Křestní jméno, Stát, Současná pozice: díky těmto údajům vám budeme moci zasílat personalizované informace. V registračním formuláři k vytvoření uživatelského účtu nejsou tato pole označena jako povinná, pokud si tedy nepřejete nám tyto informace sdělovat, nemusíte je vyplňovat.

Formulář pro změny v profilu uživatelského účtu:

Jazyky: tato informace nám slouží k tomu, abychom věděli, v jakém jazyce vám máme zasílat naše e-mailová sdělení.

Obor činnosti & zájmy: díky těmto informacím budeme mít přehled o vašich zájmech a budeme vám tak moci zasílat sektorově zaměřené newslettery lépe odpovídající vašim potřebám. Sektorově zaměřené newslettery vám budeme posílat pouze v případě, že jste se k jejich odběru přihlásili.

Fotografie: možnost nahrát fotografii je funkce určená pouze členům, pokud chtějí být uvedeni jako kontaktní osoba v Ročence členů a pokud se chtějí zapojit do networkingové platfomy.

Formulář pro registraci do databáze CV:

V případě, že váš profil bude splňovat požadavky potenciálního zaměstnavatele, budou údaje, které uvedete v tomto formuláři, předány třetí straně.

Aktuální status: tato informace nám poslouží jako informace o tom, od kdy jste k dispozici potenciálnímu novému zaměstnavateli v případě, že budeme mít nabídku odpovídající vašemu profilu s nástupem v co nejkratší možné době.

Zkušenost, znalost SW, CV: tato informace poslouží k posouzení, zda váš profil odpovídá požadavkům uvedeným v nabídkách práce našich členů nebo klientů.

Hledaná pozice: tato informace slouží k tomu, abychom váš profil mohli propojit s odpovídajícími nabídkami práce.

Formulář k registraci na akce:

Příjmení, jméno, oslovení: tyto informace slouží k sestavení seznamu účastníků přihlášených na naše akce.

E-mail: díky této informaci vám budeme moci zasílat veškeré informace týkající se dané akce. Jedná se například o potvrzení vaší registrace na akci, připomínky, zápis z akce nebo dotazník spokojenosti.

Název společnosti, pozice: díky těmto informacím se dozvíme více o vaší pracovní roli a postavení, tedy o tom, proč vás zajímá právě daná akce. Kromě toho některé akce budou určeny pouze užší cílové skupině nebo oboru. 

 

Údaje, které shromažďujeme na základě vašeho chování na našich internetových stránkách

Shromažďujeme údaje, které se vztahují k vašemu chování jakožto návštěvníka našich webových stránek, tyto údaje nám umožňují optimalizovat jejich obsah a zvyšovat jejich uživatelskou přívětivost. Všechny takto získané údaje jsou anonymní a obecného charakteru, neshromažďujeme IP adresy. Tyto údaje získáváme pomocí tzv. cookies uložených ve vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče.

Více se o cookies uložených během návštěvy našich internetových stránek dozvíte na tomto odkazu.

Pokud si přejete cookies smazat a nastavit, aby se dále neukládaly, můžete tuto variantu zvolit v nastavení vašeho internetového prohlížeče. Tato volbu obvykle najdete v nabídce Nastavení, dále Rozšířené nastavení, Nastavení obsahu v sekci Ochrana soukromí a zabezpečení.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud deaktivujete soubory cookies, některé části nebo funkcionality našich webových stránek nemusí fungovat správně.

Více informací najdete na níže uvedených odkazech:

Tyto údaje nám umožňují lépe pochopit chování uživatelů našich stránek a zlepšovat kvalitu jejich obsahu a také kvalitu námi poskytovaných služeb. Tyto údaje jsou zcela anonymní, tzn. neumožňují spojit konkrétní akce s konkrétním uživatelem.

 

Citlivé údaje

Neshromažďujeme žádné údaje označované jako „citlivé“, tzn. údaje vztahující se k rase nebo etniku, politické, náboženské nebo názorové orientaci, příslušnosti k odborovým organizacím, týkající se zdravotního stavu či sexuální orientace.

 

Platforma pro sdílení kontaktů

Platforma k vytváření profesní sítě kontaktů dostupná pouze pro registrované uživatele je určena pouze členům FČOK.

Pokud jste členem FČOK, máte na výběr z několika možností, jak spravovat informace, které o vás budou uvedeny v Ročence členů a v modulu sdílení kontaktů:

 

Můžete si vybrat, zda v Ročence chcete být uveden jako kontakt či nikoli: pokud zvolíte, že nechcete, nebudeme o vás v Ročence publikovat žádný údaj. Nebudete mít přístup do platformy.

 

Můžete si vybrat, zda chcete, aby váš kontakt byl sdělován v rámci platformy či nikoli: pokud zvolíte, že chcete být uveden v Ročence, ale nepřejete si být kontaktován skrze modul sdílení kontaktů, v Ročence členů budete uveden jako kontaktní osoba a bude zveřejněno pouze vaše jméno s fotografií. Žádnému uživateli se nezobrazí žádný váš kontaktní údaj. Ani v tomto případě nebudete mít přístup do platformy, nebude moci získat kontakty na jiné členy.

 

Pokud se rozhodnete pro účast v platformě pro sdílení kontaktů: bude v ročence uvedena pouze vaše fotografie, jméno a pozice. Jiní členové budou mít možnost kliknutím na příslušné tlačítko zaslat žádost o poskytnutí kontaktních údajů. K těmto údajům získají přístup až poté, co odsouhlasíte sdílení kontaktů. Nikomu nebude žádný váš kontaktní údaj zpřístupněn bez vašeho souhlasu.

 

Kde uchováváme vaše osobní údaje?

Všechny údaje, které o vás shromažďujeme, jsou ukládány ve Francii. K tomuto účelu využíváme dva francouzské dodavatele (pro uchovávání, segmentaci a sdílení).

 • Eudonet – dodavatel řešení CRM:
  Adresa: 11 Avenue Dubonnet | 92400 COURBEVOIE | FRANCIE |
  Odkaz na jejich Zásady ochrany osobních údajů.
 • Sendinblue – rozesílání e-mailů:
  Adresa: 47 rue de la Chaussée d’Antin | 75009 PARIS | FRANCIE |
  Odkaz na jejich Zásady ochrany osobních údajů

 

Předávání osobních údajů mimo rámec EU

Může nastat situace, kdy v rámci zájmu o informace související se vstupem na nové trhy bude třeba předat vaše osobní údaje obchodní komoře sídlící v zemi, která není součástí okruhu států, kde je aplikována směrnice GDPR o ochraně osobních údajů.

K takovému předání nicméně dojde pouze na základě vašeho souhlasu a budete na to upozorněni na příslušném formuláři.

 

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přenositelnost

Máte právo od nás požadovat přehled všech osobních údajů, které o vás zpracováváme.

Mějte na paměti, že v takovém případě budete povinni prokázat svou identitu a budete povinni uhradit případné administrativní náklady, pokud budete požadovat jejich zaslání poštou.

Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné. Také máte právo požadovat jejich doplnění, a to poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz, právo být zapomenut

Máte kdykoli právo požadovat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány. Váš požadavek bude bezodkladně splněn, pakliže ovšem nepůjde o některou z výjimek pro uchování z následujících důvodů:

 • pro dodržení zákonné povinnosti, kdy je zpracování vyžadováno legislativou EU nebo členské země, jimž je správce osobních údajů podřízen, nebo z důvodu veřejného zájmu

nebo v případě, že jsou tyto údaje správcem zpracovávány pro potřeby státních institucí;

 • pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem.

Máte možnost se odhlásit z odebírání veškeré naší komunikace zasílané e-mailem, a to kliknutím na příslušný odkaz. 

Pro každý takový požadavek nás můžete kontaktovat na adrese: info@chambre.cz

 

Změny zásad týkajících se ochrany soukromí

FČOK může pravidelně tyto zásady aktualizovat. Pokud dojde k podstatným změnám, bude na našich webových stránkách publikováno upozornění spolu s odkazem na aktuální znění.

Sdílet tuto stránku Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin