Naše poslání: podpora rozvoje a zviditelnění francouzsko-české podnikatelské komunity

Strategie 2023-2025

Pro období 2023-2025 si Francouzsko-česká obchodní komora stanovila ambiciózní strategický plán, který se zaměří na tři tematické okruhy:

 

Náš cíl: inspirovat, informovat, ukazovat a vytvářet pro naše členy podnikatelské příležitosti ve 3 hlavních tematických oblastech, na které se zaměří jak naše strategické úvahy, tak naše konkrétní akce.

„Poslední tři roky nám připomněly, že žijeme v prostředí, které se neustále mění. Stabilita, dosažený komfort a svoboda nejsou samozřejmostí a aby naše postavení na trhu bylo pevné, musíme se neustále přizpůsobovat situaci. Francouzsko-česká obchodní komora se této dynamice rozhodla čelit ambiciózním způsobem: a sice tím, že k této dynamice bude sama přispívat. Spíše jednat a spoluvytvářet, než čekat a pak se přizpůsobovat okolnostem. Naší ambicí je stát se pro naše členy myšlenkovou laboratoří přinášející inspiraci, vyzdvihovat inovace a otevírat debaty, abychom společně budovali ekonomiku zítřka. Jak to udělat, aby naše aktivity byly odpovědnější a zároveň ekonomicky životaschopné? Jaká bude budoucí organizace práce? Které profese zaniknou? Jak zvýšit dynamiku a konkurenceschopnost evropského trhu?

Řada otázek, na které se budeme snažit v příštích třech letech najít odpovědi tím, že dáme slovo lidem, kteří umí pojmenovat trendy, kteří tvoří zákony a především těm, kteří mají odvahu ve svých firmách realizovat změny. Jste připraveni vydat se na cestu za poznáním ekonomiky zítřka?“

Michal Macko, ředitel FČOK

Naše hodnoty

Francie

Silná vazba na Francii a naši hostitelskou zemi, a to jak z ekonomického, tak i obchodního a kulturního hlediska. Aby Francie zazářila.

Závazky

Nabízet nejlepší služby za nejlepší cenu. Hledání tvorby hodnot, efektivity a součinnosti ve službách pokroku firem i těch, kteří je řídí.

Pružnost

Rychlost reagovat, otevřenost a přizpůsobivost novým výzvám a nápadům.

Odpovědnost

Být katalyzátorem znalostí v oblasti životního prostředí, společnosti a řízení. Mobilizovat a sdílet osvědčené postupy mezi společnostmi prostřednictvím šíření informací, akcí, školení a poradenství.

Důvěra

Transparentnost, spolehlivost, celistvost a odpovědnost v tom, co děláme. Deontologie, etické zásady.

Prospěšnost

Kontakt, spolupráce mezi aktéry, duch vzájemné pomoci a solidarity. Soukromý charakter se skutečným důrazem na veřejné služby.