Naše správní rada

Dobrovolný závazek: FČOK spravují podnikatelé pro podnikatele, její činnost koordinuje správní rada složená z 12 členů v neplacených funkcích volených valnou hromadou vždy na 2 roky.

Roland BOURGEOIS Předseda, Saint-Gobain – PAM CZ
Dita PASQUIER Místopředsedkyně, Komerční banka
Michaela FUCHSOVÁ Tajemnice, Vyskočil, Krošlák a partneři
Guillaume BOSC Pokladník, Mazars
Roman DUŠIL Zastupující pokladník, Pierre Fabre
Jan KARSTEN Equans
Eva KUČEROVÁ Veolia
Vincent LEONARDI BlueLink International CZ
Vincent LEROY TotalEnergies
Cedric MALOUX StartupYard
Pierre-Jean VERGE SALAMON Renault trucks
[Translate to Tchèque:]
Barbora URBANCOVÁ PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář