Naše správní rada

Dobrovolný závazek: FČOK spravují podnikatelé pro podnikatele, její činnost koordinuje správní rada složená z 12 členů v neplacených funkcích volených valnou hromadou vždy na 2 roky.

[Translate to Tchèque:]
Roland BOURGEOIS Předseda (Saint-Gobain – PAM CZ)
[Translate to Tchèque:]
Dita PASQUIER Místopředsedkyně (Komerční banka)
[Translate to Tchèque:]
Barbora URBANCOVÁ Tajemnice (PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář)
[Translate to Tchèque:]
Guillaume BOSC Pokladník (Mazars)
[Translate to Tchèque:]
Roman DUŠIL Zastupující pokladník (Pierre Fabre)
[Translate to Tchèque:]
Christian BIEGERT Via Salis & VINCI Highways
[Translate to Tchèque:]
Dominique COLLIN Mousquetaire s.r.o. / Vinodome
[Translate to Tchèque:]
David LACROIX Amaris Technologies s.r.o.
[Translate to Tchèque:]
Loïc LEFEBVRE Latecoere CZ
[Translate to Tchèque:]
Vincent LEONARDI BlueLink International CZ
[Translate to Tchèque:]
Vincent LEROY TotalEnergies
[Translate to Tchèque:]
Cedric MALOUX StartupYard