Sustainable Business Forum: ESG Reporting

Velvyslanectví Francie v Praze, Buquoyský palác, Velkopřevorské náměstí 2, 11801, Praha 1, Česká republika
See on map

Cena : Pro veřejnost
Zdarma

Complet

Akce je již plně obsazena.

Představení nového ESG reportingu a jeho používání ve firmách

[Translate to Tchèque:]

Další série platformy Sustainable Business Forum tentokrát nabídne náhled na řešení ESG reportingu, jeho výhod, nevýhod, řešení i perspektiv, především pro využití v malých a středních podnicích.

Zaměření na francouzská řešení pro ESG reporting prostřednictvím prezentací, debat a workshopů s partnery pod záštitou Francouzsko-české obchodní komory.

Hosté budou mít možnost aktivně se účastnit workshopů, objevit různá řešení a služby partnerských firem.

Co je to ESG reporting? Nefinanční reporting zahrnující všechny oblasti ESG (životní prostředí, sociální oblast, správa a řízení) a kromě pozitivního vývoje společnosti směrem k udržitelnosti musí zahrnovat i negativní dopady na okolní prostředí (jak společnost ovlivňuje okolní prostředí a jak okolní prostředí ovlivňuje společnost finančně).

ESG, ESG reporting, report o udržitelnosti, nefinanční reporting, CSRD, NFRD, CSR. Dnes často skloňované pojmy související s legislativou, která v České republice zasáhne přibližně 1 167 firem a bezmála dalších 50 000 v EU.

Mluvčí

Roland BourgeoisPředseda Francouzsko-české obchodní komory

[Translate to Tchèque:]

Jeho excelence pan Stéphane CrouzatVelvyslanec Francie v České republice

Karolína KonečnáMinisterstvo financí, Odbor politiky udržitelnosti

JUDr. Miroslav FuchsOdbor Evropské Unie a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních věcí

Boris ZupančičSustainability Specialist, Bureau Veritas

Elina GalabováEnterprise Data & Analytics, Capgemini

Veronika HajnáSenior Consultant, Enviros (člen skupiny KB)

Zuzana RozsívalováVedoucí oddělení ESG, Mazars

Barbora UrbancováPartner, Director at Peterka & Partners

Schedule

05. června 2024
09:00 Registrace
09:30 - 10:30 Uvítací proslovy

Roland BOURGEOIS, Francouzsko-česká obchodní komora
J.E. Stéphane CROUZAT, Velvyslanectví Francie v Praze
Miroslav FUCHS, Odbor evropské unie a mezinárodní spolupráce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Karolína KONEČNÁ, Odbor Politiky udržitelnosti, Ministerstvo financí
10:30 - 10:45 Coffee break
10:45 - 12:30 Prezentace společností o ESG reportingu a diskuse

Bureau Veritas
- Boris ZUPANČIČ, Sustainability Specialist: Ověření výpočtu uhlíkové stopy (v souladu s certifikací ISO 14 064), CBAM - mechanismus uhlíkové kompenzace

Capgemini
- Elina GALABOVÁ, Enterprise Data & Analytics: ESG - frustrace nebo příležitost?" Hlavní obtíže, které musí společnosti překonat, aby se připravily na nové požadavky na reportování, ale také pozitivní vedlejší účinky přechodu na udržitelnou společnost

Enviros (člen skupiny KB)
- Veronika HAJNÁ, Senior Consultant: Praktický průřez přípravou na nefinanční reporting – zkušenosti z praxe

Mazars
- Zuzana ROZSÍVALOVÁ, Vedoucí oddělení ESG: Zpráva ESG - proces přípravy zprávy o udržitelnosti: analýza na místě, dvojí významnost, evropská taxonomie, evropské standardy, zpráva o udržitelnosti, Focus on S - rovné odměňování

Peterka & Partners
- Barbora URBANCOVÁ, Ředitelka pro Českou republiku: Jak (ne)prodávat udržitelný rozvoj - praktiky greenwashingu, jak číst zprávy ESG - případová studie
12:30 - 14:30 Workshopy partnerských společností - prezentace, řešení a služby související s ESG reportingem
Networking
Oběd
14:30 Ukončení akce

Firemní partneři

Institucionální partneři

Místo konání akce