Sustainable Business Forum: Jaderná energetika

Veletrhy Brno, hala E4
Výstaviště 1
603 00
Brno
Česká republika

Jazyk : Angličtina (tlumočení ČJ-AJ)

EAkce již skončila

*please note that booking the event in your calendar does NOT mean that you are registered. You need to register first if you want to attend an event.

Jaderná energetika jako příležitost pro regionální rozvoj

[Translate to Tchèque:]

 

Sustainable Business Forum 

Platforma Francouzsko-české obchodní komory je otevřeným a apolitickým prostorem pro diskuse a setkání, která vznikla pod záštitou Jeho Excelence pana Alexise Dutertra, velvyslance Francie v České republice. Cílem tohoto fóra je ukázat, že ekologicky a sociálně odpovědné podnikání je logickou, výhodnou a nezbytnou cestou.

 

Co je hlavním cílem a podstatou této akce?

 

  • Prezentovat existující vzájemnou spolupráci mezi českými a francouzskými firmami v jaderné energetice
  • Podpořit veřejnou politiku (Evropská unie, Francie, Česká republika, místní strategie) a iniciativy ze soukromého sektoru a ukázat jejich vzájemné doplňování. 
  • Představit jadernou energii jako příležitost pro regionální rozvoj 
  • Prezentovat francouzské technologické a průmyslové know-how v oblasti jaderné energetiky a ukázat, že odpovídá potřebám české jaderné energetiky.  
  • Vytvořit novou bilaterální spolupráci mezi podniky, veřejnými spolky i univerzitami.
  • Prohloubit a podnítit diskusi nad potenciálními benefity výstavby nových jaderných zdrojů na lokální úrovni.

Diskuze u kulatých stolů

  • Vedle politických diskusí chceme společně s firmami diskutovat během dvou kulatých stolů jak efektivně posílit vzdělávací systém a rekvalifikaci na národní i regionální úrovni, abychom měli dostatek zkušených zaměstnanců pro jaderné projekty do budoucna a jak co nejoptimálněji vytvořit uhlíkově neutrální energetiku.
  • Pro oba kulaté stoly poskytne vstupy právě zpracovávaná studie Centra ekonomických a tržních analýz CETA „Nová energie pro národní ekonomiku i místní rozvoj“,  mj. s využitím dotazníkového šetření v regionu kolem JE Dukovany.

 

Schedule

11. října 2023
08:30 - 09:00 Registrace
09:00 - 09:15 Uvítací projevy
- Roland Bourgeois, prezident Francouzsko-české obchodní komory (Saint-Gobain)
- Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice
09:15 - 10:30 Politická debata: Maximalizace přínosů jaderného průmyslu pro region a ekonomiku

- Alexandr Vondra, poslanec Evropského parlamentu
- Frédéric Petit, poslanec francouzského Národního shromáždění za 7. volební obvod francouzských občanů usazených mimo Francii
- Ladislav Havlíček, ředitel odboru rozvoje nových jaderných zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
- Alexis Dutertre, velvyslanec Francie v České republice
- Martin Hýský, zastupitel kraje Vysočina
- Olivier Bard, generální ředitel společnosti GIFEN
- Jean-Philippe Ballaz, ředitel ekonomického rozvoje Nuclear Valley
10:30 - 10:45 Přestávka
10:45 - 12:00 Kulatý stůl č.1: Maximalizace ekonomických přínosů jaderného průmyslu pro region a ekonomiku

- Aleš Rod, výkonný ředitel společnosti CETA představí výstupy studie - výsledky dotazníku mezi místními podnikateli a stakeholdery na Třebíčsku o jejich očekáváních od výstavby a odhadovaných ekonomických přínosech novostavby pro ekonomiku jako celek a region
- Roman Zdebor, ředitel pobočky EDF
- Dušan Richtár, ředitel odboru finančního obchodu a exportu České exportní banky
- Dauren Serkebayev, odpovědný za nabídku Framatome ve výběrovém řízení na projekt Dukovany 5, Framatome
- Michele Delevoye - obchodní ředitelka GE
- Anthony De Busschere, zástupce generálního ředitele a technický ředitel VCES - Groupe Bouygues, místopředseda představenstva
12:00 - 12:15 Přestávka
12:15 - 13:30 Kulatý stůl č.2: Udržitelná pracovní síla pro český a evropský jaderný program

- Andrew Cockroft, senior manažer pro externí vztahy ze společnosti Hinkley Point C představí úsilí, které developer projektu společně se státní správou a místními samosprávami vyvíjí pro získání kvalifikované pracovní síly
- Sarah Illouz, vedoucí nabídky EDF Dukovany 5, EDF
- Peter Szenasy, zakladatel a generální ředitel EPDOR
- Lukáš Zedník, zástupce ředitele; ředitel nabídky Dukovany 5, Metrostav DIZ
- Aleš Dokulil, obchodní ředitel Nuvia
- Josef Perlík, předseda představenstva Sigma/CPIA
- František Kural, marketingový a obchodní ředitel ZAT
13:30 - 14:30 Oběd, networking a ukončení akce
14:30 - 15:00 Tisková konference (Roman Zdebor, Michal Macko, Aleš Rod)

Mluvčí

Jeho Excelence pan Alexis Dutertrevelvyslanec Francie v České republice

Roland BourgeoisPrésident du Conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-tchèque / Předseda správní rady Francouzsko-česká obchodní komora

Alexandr VondraMember of the European Parliament

Své zkušenosti budou sdílet:

Partneři

Místo konání akce

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE!

Příjezd :

AUTEM:

VZHLEDEM K PROBÍHAJÍCÍM PRACÍM NA SILNICI A ČETNÝM OMEZENÍM V BLÍZKOSTI BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ SI PROSÍM NAPLÁNUJTE PŘÍJEZD S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM. POKUD PŘIJEDETE AUTEM, DOPRAVNÍ ZÁCPY VÁS MOHOU ZDRŽET NA 30-60 MIN!

VELMI DOPORUČUJEME, ABYSTE K PŘÍJEZDU NA VÝSTAVIŠTĚ POUŽILI VEŘEJNOU DOPRAVU (NE TAXI).

 

Vzhledem k omezenému počtu parkovacích míst zaparkujte uvnitř areálu výstaviště (vjezd 3. branou) nebo na ploše „EXPO PARKING“ u pavilonu E.

Cena parkování je 200 Kč/den.

 

MHD – zastávka Výstaviště-hlavní vstup, tramvaj č.1, autobus č.52, trolejbus č.25, 26, 37