Volební valná hromada

POZOR! Změna místa!, NEXT ZONE, Preslova 25, 150 00, Prague 5 Smíchov, Česká republika
See on map

Jazyk :
francouzsky a česky

Akce pouze pro členy

Cena : Zdarma

Passé

Akce již skončila

Správní rada tímto srdečně zve všechny členy Francouzsko-české obchodní komory na volební valnou hromadu

[Translate to Tchèque:]

Vzhledem k nedávné výměně francouzských velvyslanců v České republice, s potěšením oznamujeme, že se letošní valné hromady zúčastní i nový francouzský velvyslanec Jeho Excelence Stéphane Crouzat a přednese svůj první projev k francouzsko-české podnikatelské komunitě!

Program 

Po úvodním proslovu čestného hosta pana Philippa Meuniera, viceprezidenta pro mezinárodní vztahy regionu Auvergne-Rhône-Alpes, projevu francouzského velvyslance Jeho Excelence Stéphana Crouzata, a po představení správní rady a stálého týmu, bude projednán následující program jednání volební valné hromady:

  • Zpráva o činnosti a schválení účetní závěrky k 31. 12. 2023
  • Francouzsko-česká obchodní komora v roce 2024:
    • vývoj a vyhlídky
    • plán činnosti
    • schválení rozpočtu 2024 a jmenování auditora
  • Volba nových členů správní rady FČOK

Po valné hromadě bude následovat koktejl, na který Vás rovněž srdečně zveme.

 

Kandidatura na člena správní rady

„Správní rada je výkonným orgánem Obchodní komory.“ (Článek 12, odstavec 1 stanov)

„Správní rada se skládá z 12 členů.“ (Článek 12, odstavec 2 stanov)

„Funkční období je tak dvouleté, avšak neskončí dříve než ke dni konání volební valné hromady. (...) Členové správní rady jsou voleni z členů nebo zástupců členů Obchodní komory. Členem správní rady může být jen fyzická osoba.“ (Článek 12, odstavec 3 stanov)

„Každý člen Obchodní komory může navrhnout kandidáty (i sám sebe) na člena správní rady, a to nejpozději 5 dní před konáním valné hromady.“ (Článek 12, odstavec 4 stanov)

„Každý člen Obchodní komory může navrhnout kandidáty (i sám sebe) na člena správní rady, a to nejpozději 5 dní před konáním valné hromady.“ (Článek 12, odstavec 5 stanov)

STANOVY FRANCOUZSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY

 

Chcete více informací o povinnostech členů správní rady?

KONTAKTUJTE NÁS

 

Chcete kandidovat do správní rady Francouzsko-české obchodní komory?

KANDIDOVAT

(formulář pouze ve francouzštině)

 

Nemůžete se zúčastnit ?

„Členové mohou zplnomocnit jiného člena k jejich zastupování na valné hromadě. Jeden člen nemůže zastupovat více než dva jiné členy. Originál plných mocí musí být odevzdán Obchodní komoře na začátku zasedání.“  (Článek 11, odstavec 6 stanov)

PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ NA VOLEBNÍ VALNÉ HROMADĚ

 

Související dokument 

 

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU

Mluvčí

Roland BourgeoisPrésident du Conseil d'administration de la Chambre de commerce franco-tchèque / Předseda správní rady Francouzsko-česká obchodní komora

[Translate to Tchèque:]

Jeho excelence pan Stéphane CrouzatVelvyslanec Francie v České republice

[Translate to Tchèque:]

Jeho excelence pan Stéphane CrouzatVelvyslanec Francie v České republice

Philippe MeunierVice-président délégué aux relations internationales / Vice-prezident pro mezinárodní vztahy

Místo konání akce