Členské aktuality

Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák a partneři („AKVK“) slaví 25 let od svého založení!

Advokátní kancelář Vyskočil, Krošlák a partneři si v letošním roce připomíná 25 let od svého vzniku. Čtvrt století existence je jistě tím správným okamžikem pro ohlédnutí se do minulosti, ale i pro stanovení výhledů do budoucnosti.

Ušli jsme společně dlouhou a úspěšnou cestu. Od malého uskupení pěti zakládajících členů a jedné asistentky po dobře etablovanou kancelář čítající dnes bezmála třicet právníků a administrativní zázemí. AKVK se stala významnou a uznávanou advokátní kanceláří, která poskytuje široké spektrum právních služeb na nejvyšší úrovni pro tuzemskou a zahraniční klientelu.

Náš úspěch je vyjádřen spokojeností a úspěchem našich klientů, kteří nás doprovázeli a doprovází na této cestě.  Mnoho z nich spolupracuje s naší kanceláří od jejího založení a nadále nám projevuje svou důvěru. Je nám ctí a potěšením, že klienti uznávají a oceňují naše odborné znalosti a schopnost se ztotožnit s jejich potřebami a zájmy. Osobní, až přátelský kontakt s každým z klientů je jednou z největších deviz naší kanceláře. Všem našim klientům tak patří velké a upřímné poděkování za dosavadní spolupráci.

Jako jedna z mála advokátních kanceláří na českém trhu, která poskytuje právní služby po tak dlouhou dobu, působíme stále pod stejným jménem a se stabilním okruhem partnerů a asociovaných advokátů. Bohužel, ani nás neminula velká ztráta, když nás před dvěma lety opustil Pavol Krošlák, vzácný přítel a skvělý právník, jehož jméno budeme mít navždy nejenom v našich srdcích, ale i nadále v názvu kanceláře.

Jsme rovněž velmi hrdi na všechny členy naší kanceláře, kteří jsou vysoce kvalifikovanými a kompetentními odborníky, oddanými své profesi a práci, loajální a obecně z čistě lidského hlediska výjimeční lidé. I jim bezesporu patří naše vřelé díky.

Jak již zmíněno, ušli jsme všichni společně za 25 let dlouhou cestu, která však nekončí. Kancelář se částečně obměnila a rozrostla, dochází tak ke kombinování zkušenosti jejích starších členů s elánem mladších kolegů. Vedle toho zůstává pevný základ založený na vysoké profesionalitě a odborné kvalitě právních služeb všech našich členů, osobním přístupu, flexibilitě, efektivnosti, schopnosti čelit výzvám a kolegiální soudržnosti. Věříme, že do dalšího čtvrtstoletí může AKVK vstoupit s optimismem a důvěrou v naši schopnost poskytovat klientům právní poradenství na nejvyšší úrovni a k jejich plné spokojenosti.    

Závěrem znovu všem našim klientům i kolegům, současným či minulým, upřímně a s vděčností děkujeme za důvěru, věrnost a dosavadní i budoucí spolupráci, na kterou se těšíme.

 

za AKVK:

František Vyskočil, Michaela Fuchsová, Dana Lukajová, Jiří Spousta, Petr Ostrouchov, Petr Krechler, Jiří Fiala