Členské aktuality

Coretec CZ: z nováčka na českém trhu uznávaným dodavatelem v rámci automobilového průmyslu s perspektivou růstu

Francouzská společnost Coretec, specialista ve strojírenství a výrobě specifických zařízení na míru pro automobilový průmysl, vstoupila na český trh v létě 2018. Francouzsko-česká obchodní komora stála firmě po boku při zakládání společnosti podle českého práva a dodala prvotní průzkum trhu. Z nováčka na českém trhu se společnost Coretec CZ stala uznávaným hráčem v subdodávkách v rámci automobilovém průmyslu s perspektivou růstu.

Coretec je rodinný podnik s 350 zaměstnanci ve 3 zemích a jejich zákazníci pocházejí z více než 50 zemí. Když zákazník vyvine modul pro budoucí vozidlo, konstruktérský tým společnosti Coretec navrhne řešení, jak tento díl vyrábět sériově. Jakmile zákazník projekt potvrdí, technický tým Coretec pro něj vytvoří stroj na míru jeho potřebám. Proces zahrnuje nákup dílů, sestavení základny stroje, montáž, zapojení, ladění, testování a ověření zákazníkem. Jakmile je stroj kompletní, je přepraven k zákazníkovi a odborníci společnosti Coretec vyškolí zaměstnance zákazníka, jak s ním pracovat. Zákazníky Coretec CZ jsou subdodavatelé automobilového průmyslu Tier One a Tier Two.

Praha, výchozí bod pro rozvoj ve střední a východní Evropě

Pro rozvoj ve střední Evropě se společnost rozhodla umístit své hlavní sídlo v Praze, a to zejména kvůli výhodné strategické pozici a rostoucímu automobilovému průmyslu. Do čela nově vzniklé české pobočky se postavil Antoine Hubert, který disponoval vynikajícími znalostmi o procesech a know-how mateřské společnosti a silnou motivací uspět na novém trhu.

„Praha pro mě byla jasnou volbou. Zaměstnanci jsou kompetentní, technicky na vysoké úrovni a velmi dobře jazykově vybavení. Kromě toho je Praha nádherným městem, v němž je příjemné žít.“ vysvětluje své rozhodnutí Antoine Hubert.

Pro plné porozumění příležitostem a výzvám českého trhu se Coretec CZ obrátil opět na Francouzsko-českou obchodní komoru, aby provedla průzkum trhu. Taková studie trhu umožňuje komplexní představení a pochopení cílového trhu, jeho různých účastníků, hlavních mechanismů, které ho ovlivňují, jakož i nedávný vývoj trhu a jejich krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé vyhlídky.

Na začátku českého rozvoje firmy měl Antoine Hubert hned několik funkcí, byl ředitelem, ale také oslovoval potencionální zákazníky a sestavoval technické nabídky. Je přesvědčen, že fyzická přítomnost v zemi je pro firmu výhodnější a představuje jistou výhodu před zahraničními konkurenty, i když české společnosti mají k sobě ještě blíž.

Současná situace okolo Covid-19 společnost Coretec CZ značně zasáhla z důvodu úzkého provázání s automobilovým průmyslem, kdy na několik týdnů musela pozastavit výrobu. Výroba samotného stroje trvá několik měsíců, je proto potřeba spolupracovat především s dlouhodobými zákazníky. Přesto však společnost pokračuje na projektech zahájených dříve a pan Hubert stále hledá nové projekty. Český průmysl znovu nabývá na dynamice a výhledy růstu do budoucna jsou opět pozitivní i pro Coretec CZ.