COVID-19

COVID III: půjčky pro firmy do 500 zaměstnanců z celé ČR

Vláda v pondělí 18. května schválila úvěrový program pro živnostníky a firmy zasažené koronavirem Covid III.

Kabinet na záruky vyčlenil 150 miliard korun, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) tak bude moci ručit za půjčky až do celkové výše 500 miliard korun. Záruční program Covid III bude mít celorepublikovou působnost a podpoří podniky až do 500 zaměstnanců.

Stránky program COVID III: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/

 

Kolik a na jak dlouho si mohu půjčit?

Maximální výše zaručovaného úvěru nesmí překročit 50 milionů korun. Maximální doba ručení jsou tři roky.

Jak vysoká je státní záruka?

U podniků do 250 zaměstnanců může stát ručit až do výše 90 % jistiny úvěru. U větších zaměstnavatelů pak záruka může být maximálně 80 %.

Na co mohu peníze použít?

Firmy mohou z půjčky zaplatit provozní náklady, tedy například mzdy, účty za energie nebo faktury dodavatelům. Úvěr nelze použít na investice.

Kdy?

Výzvu vyhlásila ČMZRB v úterý 19. 5. ráno. Od té chvíle mohou s ní jednotlivé banky uzavírat smlouvu o záruce. Garance se bude týkat už půjček, které banky s podnikateli uzavřely během pondělí.

Kdo si může půjčit

Podporu poskytuje formou ručení ČMZRB spolupracující bance. Rozvojová banka ručí každé bance za všechny poskytnuté úvěry do maximální výše 30 %. Jednotlivé úvěry pak získají státní záruku podle typu podniku:

  • Podniky do 250 zaměstnanců získají záruku až do výše 90 % poskytnuté půjčky, nejvýše však 45 milionů korun. Délka ručení je maximálně 3 roky.
  • Podniky od 250 do 500 zaměstnanců dostanou záruku do výše 80 % úvěru, nejvýše 40 milionů korun. Délka ručení je maximálně 3 roky.

Mezi další omezení patří maximální výše zaručovaného úvěru, která nesmí přesáhnout 50 milionů korun. Dohodnutá splatnost úvěru nesmí nastat dříve než 1. ledna 2021 s výjimkou úvěrů sjednaných na dobu neurčitou.

Společnost, která o úvěr požádá, zároveň musí podnikat v některém z oborů, které jsou uvedeny na stránkách ČMZRB.

Kde žádat o úvěr?

Podnikatel nebo firma podává žádost o úvěr u některé ze spolupracujících bank, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro program Covid III. Jednání s bankami stále ještě nejsou u konce, proto zatím není tento seznam známý. Do programu se podle informací ČMZRB bude chtít zapojit většina bank zaměřených na segment malého a středního podnikání (banky se do programu mohou hlásit do 25. května). Stejně tak ještě není jasné, jak se záruka 150 miliard mezi banky, které budou mít zájem na Covid III spolupracovat, rozdělí. Formulář žádosti je ke stažení na stránkách ČMZRB.

Kdo rozhoduje o přidělení úvěru?

Rozhoduje spolupracující banka, která žádost obdrží. Na rozdíl od Covid I a II už do schvalovacího procesu nebude vstupovat ČMZRB, která doposud musela každou žádost potvrdit. Podle vlády se tím přidělování půjček výrazně zrychlí.

Zdroj:

CMZRB, https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/