Mazars Tax View - Březen 2021

Vážení čtenáři,
 
Rádi bychom Vám představili nové číslo našeho daňového newsletteru. V úvodním článku Vás seznámíme se zásadními změnami, které se budou týkat uplatňování DPH u zásilkového (internetového) prodeje zboží, jenž v souvislosti s aktuální pandemickou situací prochází překotným vývojem. Dotyčné změny vyplývají z připravované novely zákona o DPH, která reaguje na změnu unijního práva a budou účinné od 1. července 2021.

V jiném článku bychom Vás rádi upozornili na blížící se termín pro podání žádosti o vrácení DPH zaplacené v roce 2020 ve Velké Británii. V minulém čísle našeho newsletteru jsme Vás informovali o změnách ve lhůtách pro právnické osoby vyplývajících z novely daňového řádu, v tomto čísle Vám představíme, jak se změnily lhůty pro podání daňového přiznání fyzických osob.

Dále Vám přinášíme informace, jak se vyvíjí jednání ohledně zdanění digitální ekonomiky na globální úrovni, k jakým změnám od ledna došlo u spotřební daně nebo o novém pokynu OECD, který se týká uplatňování principu tržního odstupu (tj. uplatňování převodních cen mezi spojenými osobami) ve zdaňovacích obdobích, které jsou nebo budou dotčeny probíhající pandemií Covid-19.

Přejeme Vám příjemné čtení.

Číst newsletter