Ze života komory  •  O komoře

Ohlédnutí za valnou hromadou: nová správní rada a nové stanovy

Ve středu 30. září proběhla valná hromada Francouzsko-české obchodní komory, která měla za cíl jednak shrnout rok 2019, který byl rokem úspěšným, jednak schválit nové stanovy a zvolit novou správní radu.   

 

Valná hromada s dodržením všech nezbytných hygienických opatření  

  

Valná hromada, která se původně měla uskutečnit v březnu tohoto roku, byla odložena z důvodu epidemiologických opatření zavedených vládou s cílem zabrzdit šíření pandemie covidu-19. Valná hromada s osobní účastí tedy proběhla až v září, a to v kinosále Francouzského institutu v Praze. Celkem bylo přítomno na 80 účastníků a zastoupeno 98 členských společností, to vše za dodržení přísných hygienických a organizačních opatření: povinnost mít roušku, dodržení odstupu 2 metrů mezi sedícími účastníky atd.  

  

Program jednání a přijatá usnesení 

  

Níže přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co valná hromada projednala:  

  • zpráva o činnosti za rok 2019: 63 realizovaných akcí, z toho 68 % pro členy zdarma, celkem 3 025 účastníků, 67 klientů, kteří využili služeb obchodního oddělení (nově nesoucího název LeBooster) a celkem 87 projektů zaměřených na obchodní rozvoj firem. 

  • akční plán 2020: slibný začátek roku zahájil galavečer spojený s předáním Ceny FČOK, byl však zabrzděn nástupem pandemie a z toho plynoucích následků. V reakci na tyto změněné podmínky komora zformulovala akční plán a 5 prioritami (reakce na potřeby členů, veřejný dialog, práce s informacemi, solidarita a propojení) a novou optikou se podívala na to, jaký účel a roli má vzhledem k členům plnit.    

  • usnesení a stanovy: všechna usnesení týkající se výjimečného prodloužení mandátu stávajícího výboru, účetní závěrka za rok 2019, rozpočet na rok 2020 i nové stanovy byly přijaty.  

  

  

Volba nové správní rady 

  

Proběhlá valná hromada byla zároveň shromážděním volebním. V souladu s nově schválenými stanovami bylo zvoleno 12 místo 10 členů správní rady, s mandátem do roku 2022. Tato nová správní rada si na své první schůzi zvolí výbor složený z těchto pěti funkcí: předseda, místopředseda, pokladník, zastupující pokladník, tajemník.  

Tímto gratulujeme novým členům správní rady:  

 

 

Roland BOURGEOIS Předseda, Saint-Gobain Group
Dita PASQUIER Místopředsedkyně, Komerční banka
Michaela FUCHSOVÁ Tajemnice, Vyskočil, Krošlák a partneři
Guillaume BOSC Pokladník, Mazars
Roman DUŠIL Zastupující pokladník, Pierre Fabre
Gregory CARRANZA D&G Wines
Renaud CHEVALIER-CADELL Gerflor
Gaspard GAILLARD Total Česká Republika
Jan KARSTEN Engie
Eva KUČEROVÁ Veolia
Vincent LEONARDI BlueLink International CZ
Cedric MALOUX StartupYard
Sdílet tuto stránku Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin