PODNIKÁNÍ FIREM V ČESKÉ REPUBLICE V DOBĚ POSTCOVIDOVÉ

Průzkum Francouzsko-české obchodní komory probíhal od 18. května do 18. června 2021.