Proměny Paříže v duchu ekologického urbanismu

Podle dostupných odhadů by do roku 2050 měly bydlet ve městech až 2/3 světové populace. Tento trend vyvolává potřebu nových konceptů, které by efektivně řešily veřejné prostory. Paříž proto v současnosti vypisuje architektonické soutěže, jejichž vítězové navrhnou nové typy zástavby v duchu ekologického urbanismu.

Jedním z projektů, který má oživit a zatraktivnit pařížskou příměstskou čtvrť, je ateliér Hamonic+Masson & Associés. Nová multifunkční stavba se bude nacházet ve městě Rueil-Malmaison. Důležitou roli v novém prostoru bude hrát zeleň. Architekti plánují koncipovat balkóny jako visuté zahrady plné rostlin a mysleli rovněž na prostory, kde bude možné pěstovat zeleninu, ovoce a okrasné květiny. Nebude chybět ani stanice plně automatizovaného metra, které má v budoucnu spojovat předměstí s centrem Paříže.

V současné době je fenomén ekologického urbanismu v centru pozornosti a je často skloňován politiky jak v české, tak i ve francouzské komunální sféře. Paříž je v tomto ohledu patřičně aktivní, neboť musí čelit problémům spojených s vysokou mírou zalidnění. Vedle široké škály architektonických soutěží podporuje Paříž výstavbu cyklostezek a snižuje kontinuálně počet aut. Důraz je stále více kladen na šetrnější využívání vody a získávání energie z obnovitelných zdrojů s ohledem na přírodu. Změny, jejichž dopady mohou v jisté optice dosahovat rozměrů urbanistické revoluce, jsou navrženy v souladu s principy udržitelného rozvoje a zkvalitňováním komunálního života.

 

Foto: Hamonic+Masson & Associés

Ostatní články

Příští akce

Sdílet tuto stránku Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin