COVID-19  •  Členské aktuality

Stmelování kolektivu dobrovolnictvím v době pandemie

Společnosti Danone a Nutricia jsou na druhou vlnu pandemie připraveny. Všem zaměstnancům distribuují ochranné roušky a dezinfekce, poskytují 100% práci z domova a nabízí možnost zapojit se do dobrovolnictví mapování osob pozitivních na COVID-19 a úspěch měla i aktivita, díky které firmy darují 38 790 produktů.

 

Správná komunikace a duševní zdraví zaměstnanců jsou klíčové

Od začátku pandemie jsou jednotliví manažeři a HR oddělení v úzkém kontaktu se zaměstnanci, a to prostřednictvím celofiremních a týmových online setkání, či neformálních rozhovorů. Společnosti také plně využívají k interní komunikaci firemní sociální síť WorkPlace, díky které je sdílení informací na dálku jednodušší, přehlednější a efektivnější. „Do popředí se dostalo i duševní zdraví našich zaměstnanců, kteří se museli přizpůsobit nové organizaci práce. Mnozí z nás se starají o výuku dětí z domova a jsou tu také obavy o zdraví rodinných příslušníků,“ zhodnotila Markéta Pfleger, Senior HR Business Partner ve společnosti Nutricia. Nutricia svým zaměstnancům nabízí pomoc prostřednictvím HR podcastů, které slouží zejména k péči o duševní zdraví zaměstnanců. „Ve společnosti Danone vždy byla bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců největší prioritou. Podporujeme zdravý životní styl a efektivní pracovní prostředí. V době koronakrize se tato naše priorita stala ještě významnější,“ uvedla Andrea Borecká, Senior HR Business Partner ve společnosti Danone.

 

Opatření Danone a Nutricia 2. vlna pandemie

  •  možnost práce z domu
  •  častější komunikace se zaměstnanci (e-mail, online setkání, osobní rozhovory a další.)
  •  HR podcasty
  •  možnost koučinku
  •  možnost parkovaní soukromých aut
  •  zvýšení hygienických opatření v kancelářských prostorech
  •  distribuce dezinfekce a ochranných prostředků zaměstnancům
  •  možnost proplacení nákladů na PCR test

 

Zájem zaměstnanců o dobročinné aktivity roste


Ve druhé vlně pandemie se zaměstnanci zapojili do dobrovolné pomoci s mapováním osob po celé zemi, které přišly do užšího kontaktu s lidmi pozitivními na onemocnění COVID-19. Tento systém detekce a instruování
osob s rizikovými kontakty pomáhá zpomalovat šíření nákazy. V zájmu motivace zaměstnanců, aby se ani při práci z domova nezapomněli hýbat a také podpory místní komunity společnosti vymyslely aktivitu Běh s Danone. V rámci této největší dobročinné aktivity během druhé vlny pandemie věnují Danone a Nutricia 10 produktů za každý 1 odběhnutý kilometr. Aktivita trvala jeden měsíc, během kterého zaměstnanci společně dali dohromady neuvěřitelných téměř 4 000 km. Aktivita byla i skvělým nástrojem na stmelování týmu v čase koronakrize. Zaměstnanci mohli své běžecké výkony sledovat na mobilní aplikaci a navzájem se motivovali k lepšímu výkonu. Organizace, kterým budou produkty darovány, Asociace poskytovatelů sociální péče a nemocnice jako například Fakultní nemocnice v Motole, Na Bulovce či Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. „Chtěla bych moc poděkovat všem dárcům, kteří nás podporují, jsme rádi za každou pomoc. Zvláště v této době, kdy máme hodně nakažených pracovníků i našich dětí, se hodí kvalitní trvanlivé i chlazené potraviny, kterými pak můžeme zásobit naše zařízení. Je to dobrý pocit, když víte, že v krizi nejsme sami,“ shrnula Hanka Kupková, ředitelka Fondu ohrožených dětí.

Ocenění Hrdina boje s koronavirem


Společnosti Danone a Nutricia obdržely ocenění "Hrdina boje s koronavirem" v rámci žebříčku obdivovaných firem od Czech TOP 100. Již během první vlny pandemie totiž věnovaly více než 80 000 produktů v celkové váze 20 tun, ale i 2 800 ochranných štítů a roušek pracovníkům domovů pro seniory a v nemocnicích po celé zemi.