Členské aktuality  •  Členové

Udržitelná mobilita podle Renaultu

 Omezení emisí CO2

Firma Renault byla prvním automobilovým výrobcem, který se veřejně zavázal omezit uhlíkovou stopu. Do r. 2016 omezila emise oxidu uhličitého o 18,2%, a do r. 2022 má redukce dosáhnout 25%.  Ochrana životního prostředí je důležitá už v etapě výroby, proto byl výrobní závod Renault v Tangeru navržen s předpokladem nulové emise CO2. Krom toho byly v šesti výrobních závodech ve Francii  umístěny fotovoltaické panely o celkové ploše 40 ha.

 

 Elektromobily

Snížení emisí CO2  je také významným prvkem strategického plánu Drive the Future na roky 2017-2022. Skupina Renault chce v tomto období dosáhnout pozice lídra v oblasti elektromobilů.

Již nyní má Renault kompletní řadu elektromobilů. Je tvořena praktickým, kompaktním Renaultem Twizy, vozem Renault ZOE s reálným dojezdem 300 km, Renaultem Kangoo Z.E. - prvním sériovým dodávkovým automobilem s dojezdem 270 km NEDC a velkým elektrickým užitkovým modelem Renault Master Z.E.

V roce 2018 byl Renault na  pozici lídra trhu elektromobilů v Evropě s prodejem 48 297 a tržním podílem 22,2%.

Do r. 2022 se má paleta automobilů Renault rozšířit na 8 modelů elektrických a 12 modelů elektrifikovaných.

 

Smart city

Mobilita je jedním z klíčových prvků udržitelného rozvoje měst. Renault se podílí na navrhování moderních městských ekosystémů, poněvadž jedním z jejich pilířů je právě doprava. Řešení z oblasti sdílené mobility mohou být integrována s městskou architekturou – nejen s uliční sítí, ale také s budovami. Renaultem nabízené moderní technologie a služby přispívají k propagaci pro město výhodných způsobů cestování a omezení počtu osobních automobilů. Mohou přispět k řešení problému nízké kvality vzduchu ve městech a, v případě sdíleném mobility, podporovat mezilidskou interakci.

Renault vypracovává novátorské služby a dodává řešení, které způsobí, že se evropská města stanou inteligentními městy schopnými řídit dopravu a atmosférické znečištění v zájmu jejich obyvatel.

 

 Elektromobily v carsharingu

Skupina Renault je vedoucím výrobcem elektromobilů využívaných carsharingovými platformami, jež jsou prvním krokem ve směru omezení intenzity dopravy a zajištění svobodného cestování pro všechny.

Po navázání spolupráce s četnými zavedenými partnery Skupina Renault dodala více než 9 tis. automobilů, z toho 5 tis. kusů ZOE, které jsou využívány carsharingovými platformami v Evropě.  Nyní působí samoobslužné půjčovny automobilů v devíti evropských městech, mj. v Madridu, Varšavě, Paříž, Kodani, Stockholmu a Oslu.

 

 Elektrické taxi/pronájem automobilu s řidičem

Skupina Renault převzala společnost Class&Co, která je vlastníkem Yuso, automatizované platformy  pro správu flotil taxi, automobilů pronajímaných s řidičem (VTC) a dodávkami a společnost Marcel,  rezervační platformu automobilů s řidičem (VTC) z Ile-de-France.

V Paříži Skupina navázala spolupráci se společností Marcel, aby spustila pilotní program elektrotaxi ZOE CITY, který zahájí elektrifikaci autoparku tohoto operátora. V rámci programu bude do konce roku 2018 po pařížských ulicích jezdit 300 taxi ZOE (500 do koncem března 2019).

Ve Stockholmu náš partner TAXI STOCKHOLM disponuje flotilou 200 ZOE a získává cenné zkušenosti, které mu umožní postupnou elektrifikaci celého autoparku (1,5 tis. taxi).

V krátkodobém horizontu jsou elektromobily nevelkých rozměrů nejrychlejším a nejjednodušším způsobem omezení ekologické stopy v centrech měst, bez omezení svobody pohybu.

 

 Inteligentní nabíjení elektromobilů

Skupina Renault realizuje aktivní opatření související s přípravou na revoluci, spočívající v integraci vozidla s energetickou sítí, která přispěje k omezení negativního vlivu elektromobilů na životní prostřední.

V Utrechtu (Holandsko) se Renault aktivně podílí na rozvoj koncepce inteligentního města. Ve spolupráci s partnery jsme nabídli inovativní služby, které umožňují omezení celkových provozních nákladů elektromobilu (TCO) a vedou k tomu, že se život uživatelů ZOE stává ještě jednodušším.  Bude to možné díky zavedení carsharingových služeb pod názvem WE DRIVE SOLAR, aplikace JEDLIX, sloužící k inteligentnímu nabíjení a skladování energie v akumulátorech díky řešení firmy POWERVAULT (druhý život a akumulátorů ZOE).

 

Budoucnost mobility

Podle dotazovaných čekají dopravu ve městech velké změny –  již v nedaleké budoucnosti se mohou objevit autonomní automobily. Takřka 60% lidí v Evropě předpokládá, že to nastane za 10-15  let nebo dříve. Každý druhý dotazovaný tvrdí, že jednou z hlavních výhod autonomních automobilů je větší mobilita těch, kdo neumějí řídit auto, například starších lidí a mládeže. Autonomní automobily a sdílení aut jsou způsoby na likvidaci zácp ve městech. Ve spojení s elektromobily se stávají součástí revoluce inteligentních měst.

 

Projekty v oblasti „Easy city“ v České republice

Skupina Renault je vedoucím výrobcem elektromobilů využívaných carsharingovými platformami, jež jsou prvním krokem ve směru omezení intenzity dopravy a zajištění svobodného cestování pro všechny.

 

Město Liberec a ZOO Liberec. Liberec je po Brně druhým městem, kde Autonapůl založilo pobočku. ZOO Liberec dlouhodobě spolupracuje se společností Autonapůl, provozující velmi úspěšně sdílení osobních automobilů. Také město Liberec se přidalo k podpoře rozvoje sdílené dopravy ve spolupráci ZOO Liberec, Autonapůl a společností Renault ČR, a.s. vybudováním dobíjecích stanic pro elektromobily. Zapůjčený model ZOE bude u vstupu do liberecké zoologické zahrady nabízen v rámci společného projektu s městem také návštěvníkům města a obyvatelům Liberce, zapojeným v systému sdíleného provozu aut společnosti Autonapůl.

Město Třinec. Společnost Autoset a carsharing Autonapůl, testují ve vzájemné spolupráci možnosti využití elektromobilů v městském provozu aglomerace s těžkým znečištěním. Cílem testu je rozšíření povědomí o těchto ekologických a k životnímu prostředí ohleduplných automobilů, které mohou přímo přispívat ke zlepšování životních podmínek v regionech se zvýšeným znečištěním. Souběžně představující moderní službu sdílené mobility ve formátu tzv. carsharingu.

Další články

Sdílet tuto stránku Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin