COVID-19  •  Fokus HR  •  Zaměstnávání & Školení

Zaměstnavatelé musí i nadále vyžadovat negativní test na covid-19 od zaměstnanců z Bulharska, Portugalska, Lucemburska, Švédska, Rumunska a Španělska.

Čeští občané i cizinci vracející se z Rumunska, se musí i nadále při návratu hlásit příslušné krajské hygieně a absolvovat test na covid-19. V opačném případě je nutné podstoupit karanténu. 

Toto opatření platí také pro návraty ze všech zemí, které nejsou v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy uvedené. Týká se to většiny mimoevropských zemí. 

Zaměstnavatelé musí i nadále vyžadovat negativní test na covid-19 od zaměstnanců z Bulharska, Portugalska, Lucemburska, Švédska, Rumunska a Španělska. Výsledek testu musí být z území ČR a nesmí být starší 4 dnů. 

Toto pravidlo platí rovněž pro země neuvedené na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění covid-19 (většina zemí mimo EU). Týká se také státních příslušníků těchto zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států. Pokud tyto osoby test nepředloží, není možné je pustit do provozoven a pracoviště daného zaměstnavatele. Výjimku tvoří osoby, které Českou republikou pouze projíždí a nezdrží se déle než 12 hodin. 

Nutnost mít negativní test na covid-19 ze strany zahraničních pracovníků z některých zemí je reakcí na zvýšené počty případů nákazy, ke kterým u zahraničních pracovníků dochází. Další zhodnocení epidemiologické situace bude provedeno za týden. 

Rizikové regiony v evropských státech 

 

V rámci aktuální epidemiologické situace onemocnění covid-19 považuje Ministerstvo zahraničí za rizikové regiony v jednotlivých státech: 

Rakousko 

 • Horní Rakousy 

 • Vídeň 

Švýcarsko 

 • Ženeva 

Švédsko 

 • Västerbotten 

 • Västra Götaland 

 • Gävleborg 

Bulharsko 

 • Sofie 

 • Varna 

 • Plovdiv 

Chorvatsko 

 • Vukovarsko-sremská župa 

 • Záhřebská župa 

 • Osijecko-baranjská župa 

 • Splitsko-dalmatská župa 

Španělsko 

 • Katalánsko 

 • Aragón 

 • Navarra 

 • Baskicko 

Portugalsko 

 • Lisabon 

 

Zdroj :  MZČR, https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/seznam-zemi-s-nizkym-rizikem-nakazy-se-nemeni-ministerstvo-zdravotnictvi-vydalo-doporuceni-k-chovani-v-primorskych-oblastech/