Valná hromada

Francouzský institut v Praze, Kino 35
Štěpánská 644/35
110 00
Nové Město
Česká republika

Akce pouze pro členy
Jazyk : francouzsky, česky

Cena :
Zdarma

Akce vyhrazena členům.

Přihlásit se *please note that booking the event in your calendar does NOT mean that you are registered. You need to register first if you want to attend an event.

Správní rada tímto srdečně zve všechny členy Francouzsko-české obchodní komory na valnou hromadu

[Translate to Tchèque:]

 

Program 

Po představení správní rady a stálého týmu bude projednán následující program jednání valné hromady:

  • Zpráva o činnosti a schválení účetní závěrky k 31. 12. 2022
  • Francouzsko-česká obchodní komora v roce 2023:
    • vývoj a vyhlídky
    • plán činnosti
    • schválení rozpočtu 2023 a jmenování auditora
  • Diskuze a dotazy

Po valné hromadě bude následovat koktejl, na který Vás rovněž srdečně zveme.

 

Související dokument

POZVÁNKA NA volební VALNOU HROMADU

 

Nemůžete se zúčastnit ?

„Členové mohou zplnomocnit jiného člena k jejich zastupování na valné hromadě. Jeden člen nemůže zastupovat více než dva jiné členy. Originál plných mocí musí být odevzdán Obchodní komoře na začátku zasedání.“  (Článek 11, odstavec 6 stanov)

PLNÁ MOC K ZASTUPOVÁNÍ NA VOLEBNÍ VALNÉ HROMADĚ

 

 

Místo konání akce