Typy členství

Do obchodní sítě Francouzsko-české obchodní komory se můžete zapojit prostřednictvím 3 typů členství. Tyto odlišné formy členství byly navrženy tak, aby se přizpůsobily potřebám a rozpočtu každé společnosti.

Firemní členství - Klasické

Tím, že se stanete členem Francouzsko-české obchodní komory, připojíte se k podnikatelské komunitě, která se zasazuje o rozvoj bilaterálních vztahů mezi Francií a Českou republikou.

Proč se stát členem Francouzsko-české obchodní komory?

Členské výhody

 

Podmínky členství

 • Musíte být francouzským nebo českým podnikatelským subjektem, obor činnosti není důležitý;
  Než se stanete členem komory, setkáte se nejprve s Manažerem pro členství a akce Francouzsko-české obchodní komory. Následně se sejde představenstvo Komory a rozhodne o vašem přijetí či nepřijetí.

Členský poplatek: v závislosti na vašem obratu

 • Obrat nad 50 milionů Kč: 41 000 Kč bez DPH/rok
 • Obrat mezi 25 a 50 miliony Kč: 27 000 Kč bez DPH/rok
 • Obrat do 25 milionů Kč: 16 000 Kč bez DPH/rok

Připojte se k podnikatelské komunitě                   Členové Komory

Firemní členství - Klub patronů

Klub patronů sdružuje firmy, které se výrazně zapojují do rozvoje francouzsko-českých hospodářských vztahů. Tím, že platí vyšší členské příspěvky, jednak umožňují, aby členství bylo lépe dostupné ostatním členům, jednak přispívají na investice Komory do d

Proč se přidat do Klubu patronů?

 • Můžete využívat programu VIP akcí: setkání v malých skupinkách s politickými a ekonomickými představiteli, předostní vstup na všechny akce, pozvánky na významné ekonomické a kulturní akce atd.
 • Spojíte svoji firmu s aktivitami Francouzsko-české obchodní komory a posílíte tak její postavení jakožto významného hráče v rozvoji francouzsko-českých hospodářských vztahů;
 • Získáte možnost vyjádřit se a podílet se na tvorbě a rozvoji strategie Komory;
 • Získáte možnost reinvestovat svůj úspěch do francouzsko-české podnikatelské komunity;
 • Budete moci přispívat k rozvoji komunity, a tím zlepšovat kvalitu pořádaných akcí FČOK a tematických platforem pro setkávání odborníků;
 • Umožníte Komoře investovat do modernizace svých komunikačních prostředků, a tím účinněji reagovat na požadavky a očekávání francouzsko-české komunity;
 • Podpoříte podnikání a rozvoj malých a středních podniků zpřístupněním členství i pro ostatní členy.
   

Podmínky členství

 • Musíte být francouzským nebo českým podnikatelským subjektem, obor činnosti není důležitý;
 • Než se stanete členem Klubu patronů, setkáte se nejprve s ředitelem Francouzsko-české obchodní komory. Následně se sejde představenstvo Komory a rozhodne o vašem přijetí či nepřijetí.

Členský příspěvek: 105 000 Kč bez DPH/rok

Přidejte se do Klubu patronů                       Členové Klubu patronů              

Individuální členství - fyzická osoba

Individuální členi jsou fyzické osoby, které chtějí být součástí komory z osobních důvodů.

Proč se stát členem Francouzsko-české obchodní komory?

Členské výhody

 

Poznámka: individuální členové nejsou společnosti, a proto se mohou v komunitě a v seznamu členů prezentovat pouze jako fyzické osoby. Nebudou tedy moci sdílet s komunitou novinky, akce a speciální nabídky a nebudou moci využívat služeb Komory určených firmám.

 

Podmínky členství

 • Než se stanete členem Klubu patronů komory, setkáte se nejprve s Manažerem pro členství a akce Francouzsko-české obchodní komory. Následně se sejde představenstvo Komory a rozhodne o vašem přijetí či nepřijetí. 

Členský poplatek: 6 500 CZK Kč bez DPH/rok

Připojte se k podnikatelské komunitě                   Členové Komory