EDF předložila ČEZ svou závaznou nabídku a podpořila tak své úsilí o evropskou energetickou suverenitu a francouzsko-českou spolupráci v oblasti jaderné energetiky

EDF předložila ČEZ svou závaznou nabídku a podpořila tak své úsilí o evropskou energetickou suverenitu a francouzsko-českou spolupráci v oblasti jaderné energetiky


Poslední dubnový den se odehrál klíčový krok pro český jaderný průmysl: EDF předložila firmě ČEZ a její projektové společnosti Elektrárna Dukovany II rozšířenou závaznou nabídku na výstavbu až čtyř reaktorů EPR1200. Tento návrh je zásadním milníkem pro tendr Dukovany 5, který byl zahájen 17. března 2022.

Společnost EDF jako celosvětově uznávaný lídr v oblasti jaderné energetiky tímto krokem potvrzuje své odhodlání vyvíjet udržitelná energetická řešení a podporovat český jaderný průmysl. Aktualizovaná nabídka pokrývá všechny fáze cyklu jaderných elektráren, od inženýringu až po uvedení reaktorů do provozu, s důrazem na francouzské technologické a průmyslové know-how, které může nabídnout díky partnerům, jako jsou Framatome, GE Steam Power a Bouygues Travaux Publics.

Na toto partnerství navazuje ambiciózní strategie zapojující lokální firmy. K dnešnímu dni byl pro spolupráci na tomto rozsáhlém projektu vybrán značný počet českých podniků, což by dále upevnilo průmyslovou a ekonomickou synergii mezi oběma zeměmi.

Francouzsko-česká obchodní komora je hrdá na to, že může pomáhat prosazovat a podporovat takové iniciativy, které posilují obchodní a technologické vazby mezi Francií a Českou republikou. Společnost EDF a její partneři svou podporou českého jaderného programu podtrhují, jaký význam má produktivní spolupráce pro bezpečnější a udržitelnější energetickou budoucnost v Evropě.