Rozhovor  •  Veletrhy a výstavy

Exkluzivní rozhovor: Michal Macko o návštěvě prezidenta Macrona a Česko-francouzském jaderném fóru

[Translate to Tchèque:]

Obchodní vztahy mezi Francií a ČR jsou aktuálně na historických maximech. Tendr na nové jaderné bloky není to jediné, oč EDF v Praze šlo.


U příležitosti návštěvy prezidenta Emmanuela Macrona v ČR a těsně před zahájením Česko-francouzského jaderného fóra, které se konalo v pražském Rudolfinu, poskytl Michal Macko, ředitel Francouzsko-české obchodní komory, rozhovor veřejnoprávnímu zpravodajskému kanálu ČT24. Celý záznam tohoto zajímavého rozhovoru najdete na našem YouTube videu na níže uvedeném odkazu nebo si můžete přečíst jeho písemný přepis, aby vám neunikl žádný detail.

 

Exkluzivní rozhovor: Michal Macko pro ČT24

 

Právě v budově za námi, v pražském Rudolfinu, za několik desítek minut začíná Česko-francouzské jaderné fórum, které zřejmě posílí další, už teď pevné obchodní vztahy mezi Českem a Francií. Obchodní vztahy mezi oběma zeměmi v posledních letech, tedy hlavně v loňském roce, významně posilovaly. Čísla jsou aktuálně na historických maximech a převyšují i předcovidové roky. Loňská obchodní spolupráce oproti roku 2022 vzrostla o 4 % a hodnota obchodu přesáhla 15 miliard eur. Francie je zároveň 3. největším investorem v Česku po Německu a Rakousku a dlouhodobě si drží trend 4. největšího odběratele. Tak jaká odvětví hlavně stojí za tím pozitivním výsledkem?

 

Jak jste řekl, vztahy mezi Francií a Českou republikou jsou historicky na výjimečných úrovních a výsledky loňského roku vlastně jenom kopírují dlouhodobé vztahy a segmenty, ve kterých je Francie v ČR silná. Francie je v podstatě přítomná ve všech oborech, ale hlavní sektory jsou automotive, železniční, letecký průmysl, farmaceutický průmysl, potravinářství, finančnictví. To znamená ve všech oborech se nám čísla za loňský rok zvedla a jenom potvrzují naše výjimečné vztahy. Francie je z tohoto pohledu taky, jak my říkáme, první partner České republiky, který s námi nemá společnou hranici.

 

Zároveň, a ve vysílání to často zmiňujeme, je to politická návštěva, ale samozřejmě velkou roli hraje ta obchodní část. Co od té dnešní návštěvy z obchodního hlediska čekat?

 

Já myslím, že jedno z velkých témat, které jste zmínil i na začátku a bude se o něm mluvit tady za námi v Rudolfinu, je samozřejmě jaderná energetika a probíhající výběrové řízení. Ale nejenom energetika je velké téma. Otevírají se také témata kolem dopravní infrastruktury. ČR chce dostavovat dálniční síť, ale také železniční koridory pro rychlovlaky, to znamená segmenty, ve kterých Francie má velké know-how a dlouhodobě s Českou republikou v těchto segmentech spolupracuje. A není to jenom dopravní infrastruktura. Je to samozřejmě automotive, posun k elektromobilitě. Řešit se budou i témata na úrovni vědy, výzkumu, inovací, protože tu máme i zástupce francouzských výzkumných a vývojových center, nejen energetických. Bude přítomná ANR, partnerská organizace České technologické agentury, ta témata jsou široká, týkají se průmyslu, týkají se hodně dekarbonizace, dekarbonizace průmyslu, dekarbonizace ekonomiky obecně.

 

Mluvili jsme také o tom, premiér Petr Fiala s prezidentem Emmanuelem Macronem podepíší strategický plán. Můžete nám ho blíže představit? Co je jeho obsahem?

 

Strategický plán je politický dokument, to znamená, že bych tuto roli raději přenechal našim politikům, aby ho představili v momentě, kdy se podepíše, protože ještě není podepsán. Ale z toho, co dnes ráno prezident Macron představil na setkání s francouzskou komunitou, vyplývá, že se bude týkat podpory francouzštiny jako jazyka, bude se týkat výzkumu, vývoje a témat kolem cirkulární ekonomiky, což jsou pro Francouzsko-českou obchodní komorou a francouzské firmy, které doprovázíme, velká témata, která sledujeme dlouhodobě, stejně jako témata regionální. Doprovázíme francouzské regiony do Čech a české regiony do Francie v souvislosti s problematikou cirkulární ekonomiky, vodíkové technologie – na Ostravsku se připravuje vodíkové centrum a my přivezeme delegaci z regionu Auvergne Rhones Alpes a regionu Bourgogne Franche Comté, budou probíhat debaty o vodíku a dekarbonizaci a nových zdrojů energie, protože nejde jenom o jádro. Jak víme, Francie je z pohledu výroby elektrické energie v podstatě dekarbonizovaná. A my jako Česká republika, tak jak pan premiér Fiala naznačil, bychom se chtěli do roku 2033 zbavit uhlí. A teď je velká otázka, vzhledem k tomu, kolik procent v našem v našem energetickém mixu uhlí tvoří, čím to nahradíme? To bude jedno z témat, protože to není jenom „velké jádro”, ale významná spolupráce probíhá i v oblasti malých modulárních reaktorů.

 

Když zůstaneme u toho „velkého jádra”, jak moc důležité je pro francouzskou EDF, aby ten tendr vyhrála?

 

Já bych možná nejprve zmínil, že EDF je největší provozovatel jaderných elektráren na světě. Jenom na svém území spravuje 56 reaktorů a další staví po celé Evropě a vlastně po celém světě. Česká republika je z tohoto pohledu pro EDF samozřejmě důležitá, protože jsme v Evropě. Je důležitá, protože máme v plánu dostavět 4 jaderné bloky a EDF je aktuálně jediný evropský výrobce jaderných technologií a zároveň provozovatel jaderných elektráren. A ten projekt je evropský, To znamená, že pro EDF a pro Francii je důležitý z pohledu jaderné budoucnosti v Evropě. A jestli to tak můžu říct, aktuálně možná v Evropě zažíváme velkou jadernou renesanci. Minulý rok pan europoslanec Vondra spustil s kolegy, francouzskými europoslanci, na půdě Evropského parlamentu novou jadernou platformu, v níž na začátku byly jenom Francie a ČR. My tyto technologie máme historicky a máme historické know-how z pohledu jak vědy, výzkumu, školství, tak ale i firem, které jsou schopny vyrábět pro jadernou elektrárnu. A k této platformě se aktuálně přihlásilo už 14 evropských zemí. My chceme stavět 4 jaderné reaktory, ale Poláci chtějí stavět 6 reaktorů, Holanďané se také přidali, Bulhaři se k přidávají, Slovinci. Emmanuel Macron minulý rok vyhlásil stavbu 14 nových reaktorů na území Francie. A to EDF není schopná postavit sama a potřebuje partnery. A kde jinde je hledat než v ČR? Ta partnerství jsou dlouhodobá.

 

A jaké kroky francouzská strana, respektive EDF, kromě té dnešní návštěvy dělá, aby takzvaně oslnila, když to tak řeknu, aby oslovila českou vládu.

 

To je dlouhodobá záležitost. Není to jenom tady toto fórum. Jako Francouzsko-česká obchodní komora jsme s EDF už od loňského roka uspořádali několik jaderných fór. V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně jsme dělali velké jaderné fórum. Ale není to jenom o těchto akcích. Spolupráce je opravdu dlouhodobá - např. na Mezinárodním jaderném veletrhu v Paříži, což je vlastně největší jaderný veletrh na světě, se setkali zástupci CPIA, což je česká jaderná aliance, a GIFEN, což je zase francouzská jaderná aliance, aby podepsali memoranda o spolupráci. Nejedná se tedy o nic výjimečného. To, že pan prezident Macron přiletěl i s delegací politiků a ministrů, pouze dokládá váhu, kterou francouzský stát tomuto tématu dává. Francie o této otázce a o EDF mluví v tom smyslu, že se jedná o evropský projekt. My budeme potřebovat v Evropě stavět mnohem více jaderných elektráren, aby Evropa byla energeticky soběstačná a nezávislá. A to je stejný problém České republiky. My se prostě budeme muset zbavit uhlí, fosilních paliv a jádro jsme si zvolili jako téma, které je důležité, a jak jinak než v rámci, řekněme, evropské aliance.

 

Děkuji vám.