Inspirativní setkání v prostorách Francouzsko-české obchodní komory

2. května jsme měli tu čest přivítat Fabrice Le Saché, viceprezidenta Mouvement des Entreprises de France, na mimořádném kulatém stole ve Francouzsko-české obchodní komoře, který se zaměřil na hospodářské, sociální a environmentální aktivity České republiky.
 
Pod vedením Roland Bourgeois, předsedy Komory, a Michal Macko, našeho ředitele, jsme se detailněji podívali na příležitosti a výzvy českého trhu. Michalova prezentace Komory zdůraznila naše poslání – posilovat bilaterální vztahy a podporovat členské firmy v jejich růstu a úspěchu na mezinárodní úrovni. Následný networking pomohl prohloubit vztahy a otevřít dveře k budoucí spolupráci.

Děkujeme všem účastníkům za jejich aktivní zapojení během tohoto setkání a diskuse.