Lotrinsko na návštěvě v Moravskoslezském kraji

Francouzsko-česká obchodní komora dál rozvíjí svou strategii přímé spolupráce s francouzskými správními celky.

Francouzsko-česká obchodní komora dál rozvíjí svou strategii přímé spolupráce s francouzskými správními celky a vedle kraje Auvergne-Rhône-Alpes, našeho dlouholetého partnera, jsme nově navázali spolupráci také s Lotrinskem.

Ředitel agentury Lorr'Up Charly Lalo navštívil Moravskoslezský kraj a podnikl tak první kroky pro navázání vztahů mezi lotrinskou agenturou pro hospodářský rozvoj a Českou republikou. Tato návštěva navazuje na předchozí dvě letošní setkání, jedno v Nancy a druhé v Paříži na veletrhu Global Industrie.

Oba kraje spojuje stejný typ průmyslového rozvoje; poslední důl na železnou rudu v Lotrinsku byl uzavřen v roce 1997, na území Ostravy skončila těžba černého uhlí v roce 1994 a poslední odpich surového železa na vysoké peci v Dolní oblasti Vítkovice ve Vítkovických železárnách byl proveden v září 1998. Lotrinsko je příkladem regionu, který prošel transformací z kraje uhlí a železa na oblast s diverzifikovanou průmyslovou aktivitou.

U oběda proběhlo první setkání, a sice s předsedou představenstva Rozvojové agentury Moravskoslezského kraje (MSID) Václavem Paličkou. Potom jsme se přesunuli do Dolní oblasti Vítkovic, která je výrazným českým příkladem, jak vypadal těžký průmysl kdysi a jaké jsou možnosti využití a rekonverze industriální zóny. V těsném sousedství DOV pak naši delegaci přijal Daniel Minařík, předseda představenstva Moravskoslezského vodíkového klastru.

Pan Minařík představil důvody a souvislosti vzniku klastru, který je součástí koncepce tzv. Vodíkových údolí. Moravskoslezský kraj drží své prvenství v tempu adopce vodíkových technologií a spolu s dalšími dvěma kraji (Ústeckým a Karlovarským) má zájem navazovat nová spojenectví a hledat příklady dobré praxe pro celý hodnotový řetězec, nejen pro výrobu samotnou, ale například i pro výrobu komponentů, distribuci atd. Právě na začátku a konci hodnotového řetězce vidí Charly Lalo příležitost ke spolupráci a oblast, kterou určitě budou bude chtít česká i francouzská strana rozvíjet, je spolupráce mezi VŠB – TUO a Université de Lorraine, např. v oblasti geologického výzkumu.

Debata identifikovala i další oblasti, které by byly vhodnou příležitostí pro francouzské firmy, jak se zapojit do strategie Moravskoslezského vodíkového klastru: francouzské společnosti by mohly s těmi českými sdílet svou zkušenost s příslušnými evropskými předpisy, své know-how v oblasti komponentů a služeb souvisejících s distribucí vodíku, vzniknout by mohly i nové joint – venture. Jako oblast spolupráce se nabízí také rozvoj potřebných soft-skills; MSK má potenciál stát se novým trhem pro firmy z Lotrinska.

Zájem o spolupráci mezi VŠB – TUO a Universitré Lorraine pak byl zmíněn i během návštěvy Centra energetických a environmentálních technologií CEETe, které je uznávaným vysokoškolským ústavem zaměřeným na vývoj nových technologií a materiálů pro nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku. Francie a francouzské firmy mohou být pro ČR dobrým partnerem zejm. s ohledem na kombinaci alternativních zdrojů energie a energie získávané z jádra.

Role FČOK jako prostředníka a toho, kdo přináší nové zdroje obchodních příležitostí, tímto setkáním nekončí, naopak – všechny strany projevily zájem o další setkání a příležitost k němu se naskytne již velmi brzy, a to v rámci konference a veletrhu Expo Cirk, který spoluorganizuje naše obchodní komora spolu s MSK ve dnech 20. a 21. června v Dolní oblasti Vítkovice.