Actualités  •  Členské aktuality

SAINT-GOBAIN podporuje akci Ukliďme Česko

Skupina Saint-Gobain, která je předním světovým výrobcem stavebních materiálů, letos opět podpoří akci Ukliďme Česko. Na letošní devátý ročník Skupina darovala 150 tisíc korun. Do úklidové akce se zároveň aktivně zapojí více než stovka jejích zaměstnanců po celé České republice.

 

Skupina Saint-Gobain dlouhodobě usiluje o to, aby dopad jejích aktivit na životní prostředí byl co nejmenší, a to ve všech oblastech jejího působení. Výrazně proto investuje nejen do stavebních řešení snižujících energetickou náročnost budov, ale i do redukce odpadu, snížení energetické náročnosti výroby či do podpory ekologických a dobrovolnických aktivit, jež životní prostředí chrání. Mezi takové aktivity patří i účast na celorepublikové dobrovolnické úklidové akci „Ukliďme Česko“, kterou Saint-Gobain podporuje již od roku 2017. Letošní dar ve výši 150 000 korun poslouží zejména na nákup pytlů, rukavic a dalších pracovních pomůcek. Do úklidové akce se navíc aktivně zapojí většina firem reprezentujících 14 značek skupiny. 


    
Podle tiskového mluvčího Saint-Gobain pro ČR Jakuba Bendy tak chce Skupina široké veřejnosti demonstrovat své odhodlání jít v oblasti udržitelnějšího podnikání příkladem a zároveň poukázat na své vlastní cíle v oblasti udržitelnosti. „Tím hlavním je být do roku 2050 uhlíkově neutrální. Tohoto cíle dosáhneme postupnými kroky, již do roku 2025 chceme snížit emise CO2 o 20 %, nerecyklovaný odpad o 50 % a množství odpadní vody o 80 %. O pět let později, v roce 2030, chceme dosáhnout ještě ambicióznějších cílů, a to na základě dlouhodobých plánů udržitelnosti, které zahrnují změnu energetického mixu, inovace výroby, důslednou recyklaci, náhradu primárních zdrojů a další konkrétní opatření,“ vysvětlil Jakub Benda, který se akce Ukliďme Česko sám pravidelně účastní.

 

Úklidy proběhnou v průběhu září ve vytipovaných lokalitách, kde Saint-Gobain působí, tedy v Praze, Hořovicích, Českém Brodě, Litomyšli, Hodonicích, Brně, Horních Počaplech, Mstěticích a Kozojedech. „Jsme rádi, že se do akce Ukliďme Česko zapojují velké firmy, jako je Saint-Gobain. Ten je v letošním roce se sedmi uspořádanými úklidovými akcemi druhou nejaktivnější firmou u nás a budeme se těšit na pokračování spolupráce i v následujících ročnících”, říká Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.