Ze života komory  •  Networking

10 obchodních komor pozvalo své členy na cestu kolem světa

Přes 350 členů a přátel celkem deseti obchodních komor si ani letos nenechalo ujít networkingové setkání, které již několikátým rokem koncem května organizují obchodní komory v Žofín Garden.
Vedle stálých organizátorů jako jsou Francouzsko-česká, Britská, Německá, Kanadská, Italská, Hispánská, Severská, Australská a Irská komora se letos se svými produkty přidala také Maďarská komora. Stánky se prezentovaly především svými gastronomickými specialitami.
Stánek Francouzsko-české obchodní komory měl tradičně velký ohlas – k degustaci byly vynikající francouzské sýry od společnosti Fransýr a skvělé francouzské víno z vinotéky Chez Greg. I letos byla připravena bohatá tombola, výtěžek 14 100 Kč byl věnován nadaci

Portus – dobroty s příběhem. VIP vstupenky na koncert a hudební CD do tomboly za FČOK věnoval barokní orchestr Collegium 1704. Děkujeme partnerům a spoluorganizátorům akce.