Členské aktuality  •  Veletrhy a výstavy

Chambrelan – úspěch, který předčil veškerá očekávání

Frédéric Couppey, PDG de Chambrelan SAS, témoigne de sa collaboration avec la CCFT

Generální ředitel společnosti Chamberlan SAS Frédéric Couppey o spolupráci s FČOK

S Francouzsko-českou obchodní komorou máme výborné zkušenosti. V České republice jsme začali obchodovat před 14 lety. V té době s námi na poloviční úvazek spolupracoval konzultant FČOK, který nám pomáhal objevit možnosti růstu v Česku.

Prvním krokem byl průzkum trhu, který nám pomohl zhodnotit potenciál našich produktů na českém trhu. Rychle jsme přišli na to, že v České republice existuje velká poptávka, a využili jsme služeb Komory, abychom své výrobky představili na veletrzích. Poptávka stále rostla a my jsme nadále spolupracovali s Komorou, která pro nás dělala průzkumy trhu a rekrutovala zaměstnance. S prvním zaměstnancem jsme tak postoupili od virtuálního sídla k reálnému pronájmu kanceláře v Praze a FČOK pro nás přeložila veškeré materiály do češtiny.

První etapu jsme završili vytvořením dceřiné společnosti v České republice, a to opět díky podpoře Komory, která pro nás vytvořila program na míru. Pomohla nám založit společnost, její sídlo a starala se o účetnictví. Služby FČOK byly velmi komplexní a každému je mohu pouze doporučit – začali jsme od nuly a o 13 let později činí náš obrat v Česku 10 milionů Kč.  

Vaše společnost je pro komoru ukázkovým klientem. Myslíte si, že náš podnikatelský inkubátor odpovídá potřebám francouzských podniků, které by rády expandovaly do zahraničí?

Spolupracovali jsme s několika obchodními komorami a pouze FČOK nabízí kompletní služby. Její zaměstnanci pracují rychle a jejich práce přesně odpovídá našim potřebám. I když jsme potřebovali služby, které nejsou mezi standardní nabídkou FČOK, Komora nám vždy vyšla vstříc. Naše společnost se tak mohla neustále vyvíjet.

Začali jste expandovat i do ostatních zemí východní Evropy a do zemí bývalé Jugoslávie. Jaké jsou vaše dlouhodobé cíle?

Chambrelan spadá do skupiny malé a střední podniky, proto je mým cílem rozšiřovat naše aktivity postupně. Na začátku jsme se soustředili především na Francii, časem jsme se etablovali i na českém nebo polském trhu. Dnes je pro nás Česká republika výchozím bodem do ostatních zemí, především do zemí bývalé Jugoslávie nebo do Ruska, tyto trhy jsou pro nás taktéž zajímavé.

Teoreticky bych vše mohl řídit z našeho francouzského sídla ve městě Havre, avšak služby a lidé, kteří by byli schopní naši firmu pozvednout, jsou spíše v Praze než ve Francii. Kdybychom například potřebovali přeložit materiály do ruštiny, je jednodušší sehnat překladatele v Praze. Co se týče zemí bývalé Jugoslávie, na jedné z akcí FČOK jsme náhodou narazili na někoho, kdo pro nás může prozkoumat tamější trh. Fakt, že se Praha nachází opravdu v samém srdci Evropy, činí z Francouzsko-české obchodní komory nezbytného partnera.