Actualités  •  Ze života komory

Debatní oběd s Luďkem Niedermayerem 

Pouze pro členy.

V pondělí 7. listopadu měla Francouzsko-česká obchodní komora to potěšení uspořádat debatní oběd s Luďkem Niedermayerem určený pro členy Klubu patronů a správní rady Komory ve složení: 

 • Roland BOURGEOIS, generální ředitel společnosti SAINT-GOBAIN PAM CZ a předseda správní rady obchodní komory, 
 • Dita PASQUIER, Tribe Leader v Komerční bance a místopředsedkyně obchodní komory, 
 • Pierre-Jean VERGE-SALAMON, generální ředitel společnosti Renault Trucks, 
 • Dimitrije MAKSIMOVIC, analytik Energetického a průmyslového holdingu, 
 • Daniel DIGOŇ, generální ředitel společnosti ATALIAN CZ, 
 • Vladimír TICHÝ, generální ředitel společnosti Schneider Electric CZ, 
 • Guillaume BOSC, vedoucí francouzského oddělení, a Nicolas CANDY, partner, ze společnosti Mazars, 
 • Roman DUŠIL, generální ředitel Pierre Fabre Dermo-Cosmetics Česká republika, 
 • Jan KARSTEN, Country CEO společnosti Equans, 
 • Anthony DE BUSSCHERE, zástupce generálního ředitele společnosti VCES, 
 • Michaela FUCHSOVÁ, partner v advokátní kanceláři Vyskočil, Krošlák a partneři, 
 • Renaud CHEVALIER-CADELL, generální ředitel CZ&SK společnosti Gerflor, 
 • Cédric MALOUX, CEO společnosti StartupYard Services, 
 • Michal MACKO a Martin DYTRYCH, ředitel a vedoucí obchodního oddělení Francouzsko-české obchodní komory. 

 

Po úvodním slovu Rolanda Bourgeoise, který představil Komoru a krátce informoval o výsledcích průzkumu provedeném mezi našimi členy ohledně dopadů energetické krize a inflace na francouzsko-českou podnikatelskou komunitu, se všichni zúčastnění navzájem představili. 

 

Pan Luděk Niedermayer pak uvedl témata, na která se měla debat zaměřit, z nichž každé mělo výrazný vliv na vývoj Evropské unie v posledních třech letech a díky nimž se EU stává schopnější rychlé reakce a jednotnější: 

- COVID: solidární systém distribuce očkovacích látek v Evropské unii 

- Vytvoření evropského plánu obnovy 

- Jednotná a společná reakce na ruskou agresi na Ukrajině 

- Energetická solidarita (sdílení plynu atd.) 

 

Diskuze se...

Článek je přístupný pouze členům.
Pokračujte ve čtení po přihlášení.

Přihlásit se How to become a member?