Actualités  •  O komoře

Výroční zpráva za rok 2023

[Translate to Tchèque:]

Milí členové a partneři,

 

rád bych se s Vámi jako ředitel Francouzsko-české obchodní komory podělil o naše odhodlání neustále pracovat na tom, aby ekonomické i kulturní vztahy mezi Francií a Českou republikou byly stále kvalitnější, pevnější a pestřejší. Naše poslání, které pevně stojí na hodnotách udržitelnosti, evropské integrace a oboustranné spolupráce, se právě teď stává ještě aktuálnější.   

Loňský rok přinesl bezprecedentní výzvy, ale i věci, které nás posunuly vpřed. Moc mě těší, že Vám mohu předložit Výroční zprávu za rok 2023, kde se dočtete o všech klíčových realizovaných akcích a projektech a o významných událostech v životě FČOK.

 

Výroční zpráva přináší:

  • úvodní slovo předsedy správní rady FČOK a ekonomického rady Velvyslanectví Francie v České republice, které je zamyšlením nad naší společnou vizí

  • představení společností, které jsou členy Klubu patronů, představení členů správní rady, pevně oddaných své práci, a členů stálého týmu, což jsou pilíře, na nichž naše komora stojí

  • podrobnější údaje dokládající dynamiku francouzsko-českých ekonomických vztahů a důležitost naší role coby katalyzátoru obchodních příležitostí

  • přehled služeb, které komora nabízí a které si kladou za cíl odpovídat na potřeby našich členů v oblasti jejich dalšího obchodního rozvoje

  • shrnutí akcí a dalších iniciativ připravených během roku, jejichž cílem je přinášet členům vyšší přidanou hodnotu.

 

Naše výroční zpráva je ale víc než jen obyčejný souhrn; je to také zdroj inspirace a svým způsobem impulz pro všechny, kteří jsou odhodláni pracovat pro společnou udržitelnou a prosperující budoucnost, v Evropě i mimo ni.

Minulý rok nám připomněl, jak je tváří v tvář globálním problémům důležitá spolupráce a schopnost inovace. Přesně v těchto intencích je FČOK pevně rozhodnuta přispívat k širšímu prosazování tématu trvalé udržitelnosti, podporovat evropskou integraci a posilovat spojení mezi Francií a Českou republikou.

Chtěl bych Vás tímto vyzvat, abyste se k nám v tomto odhodlání připojili, abyste se aktivně zapojili do našich iniciativ a přispěli k dalšímu rozkvětu francouzsko-českých vztahů. Společně můžeme dosáhnout významných změn. 

 

Se srdečnými díky za neutuchající podporu,

 

Michal Macko

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2023