COVID-19  •  Sektorové aktuality

Epidemiologická opatření v České republice

Hlavní změny aktuálních opatření od 11. ledna 2022

 

Karanténa

 • od úterý 11. ledna se zkracuje izolace nakažených koronavirem a karanténa jejich kontaktů na pět dnů (oproti 14 dnům). Do karantény budou nově muset i očkovaní a lidé po prodělání covidu během posledních 6 měsíců.
 • Doba izolace se počítá ode dne po pozitivním testu na Covid.
 • Izolační období skončí po pěti dnech (den po pozitivním testu + 5 dnů) a bez nutnosti testování pouze v případě, že během posledních dvou dnů již osoba nemá žádné příznaky. Pokud příznaky přetrvávají, bude nutné kontaktovat svého lékaře, který rozhodne, co dělat: buď potvrzující test, nebo pokračování v izolaci.

 

Testování

 • Očkovaní lidé a osoby mladší 18 let budou mít nárok na pět bezplatných PCR testů za měsíc hrazených ze zdravotního pojištění (oproti dvěma v současnosti)
 • Zaměstnanci se budou od 17. ledna testovat dvakrát týdně antigenními samotesty. Testovat se budou muset i očkovaní a lidé po prodělání nemoci v posledním půl roce. Pokud bude mít zaměstnanec pozitivní test, půjde na pět dní do karantény a musí si udělat ověřovací PCR test v oficiálním testovacím centru. Tato firemní testovací kampaň je v současnosti naplánována na minimálně tři týdny. Tyto testy budou hrazeny ze zdravotního pojištění.

 Od pondělí 27. prosince budou mít nárok na posilovací dávku očkování lidé nad 30 let, kteří mají 5 měsíců od dokončeného schématu očkování. Dosud byla posilovací dávka umožněna až po šesti měsících. Na základě zájmu o posilovací dávku během měsíce ledna otevřeme toto očkování dalším věkovým skupinám nad 18 let.

Po skončení nouzového stavu, tedy od 26. prosince, dojde na základě mimořádného opatření pro maloobchod a služby k několika změnám. Nebudou platit dosavadní zákazy pro noční provoz restaurací, barů, diskoték atd., pro provozování adventních trhů a pro konzumaci alkoholu na veřejnosti, které byly navázány na nouzový stav. Zruší se omezení shromažďovacího práva a omezení pro volby orgánů právnických osob a zasedání orgánu právnické osoby.

V období od 29. prosince do 2. ledna bude platit upravená verze tohoto mimořádného opatření. V restauracích budou moci u jednoho stolu sedět namísto 6 osob jen 4 osoby s výjimkou těch, kteří žijí v jedné domácnosti. U veřejných nebo soukromých akcí s kumulací osob bude nově limit maximálně 50 osob ve stejný čas na jednom místě.

Další opatření se týká lanovek, u kterých se nebude vyžadovat doložení bezinfekčnosti podle stanovených pravidel (plné očkování / prodělání nemoci / případně PCR test) tam, kde je lanovka provozována v rámci závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. U školních lyžařských kurzů kratších než 8 dnů bude u žáků mladších 18 let stačit PCR test absolvovaný nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu, u delších kurzů pak bude muset být takový žák po pěti až sedmi dnech trvání kurzu otestován znovu – škola bude následně moci koupit hromadný skipas pro otestované žáky na základě jejich jmenného seznamu.

Schválena byla také strategie testování na základních a středních školách v prvních dvou týdnech v lednu. To proběhne od 3. ledna do 16. ledna vždy v pondělí a ve čtvrtek. Následně pak od 17. ledna každé pondělí. Testovat se bude nadále antigenními testy. S ohledem na novou variantu omikron bude nově ověřovací PCR test u podezření na nákazu vždy spojen s diskriminačním testem, kterým se určují varianty koronaviru.

Odsouhlasena byla také změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním PCR vyšetření, a to od 26. prosince. Změna spočívá v tom, že od tohoto data bude povinnost provést diskriminační PCR vyšetření u všech biologických vzorků pozitivních na přítomnost koronaviru, u kterých bylo na žádance uvedeno, že se jedná o osobu s klinickými příznaky nemoci covid-19. „Abychom předešli nekontrolovatelnému šíření nové varianty omikron, nově bude povinností provést diskriminační PCR vyšetření u všech pozitivních vzorků, pokud testované osoby vykazovaly klinické příznaky onemocnění covid-19,“ doplnil ministr Válek.

Vláda dnes také rozhodla o změně krizového opatření pro maloobchod a služby s účinností od 23. prosince. Zakázán bude maloobchodní prodej v pátek 24. prosince od 12 hodin do půlnoci a 25. prosince budou obchody uzavřeny. Omezení prodejní doby se nebude vztahovat na prodejny, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 metrů čtverečních, na čerpací stanice s palivy a mazivy, na lékárny, na prodejny v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích a také na prodejny ve zdravotnických zařízeních.


Zdroj

 


 

O půlnoci 26. listopadu byl kvůli špatné epidemické situaci vyhlášen nouzový stav, a to až do 25. prosince. Zpřísnění protiepidemických opatření vstoupí v platnost v pátek 26. listopadu v 18 hodin. 

 • Restaurace, kluby a kasina budou muset zůstat pro veřejnost uzavřeny od 22:00 do 4:59. 
 • U volnočasových aktivit pro děti a dospělé se maximální počet účastníků snižuje z 1000 na 100 osob.  
 • U kulturních akcí, sportovních utkání a vzdělávacích akcí je maximální počet diváků omezen na 1 000. 
 • Jsou zakázány adventní a vánoční trhy a konzumace alkoholu na veřejnosti. 
 • Je zakázána konzumace potravin v nákupních centrech, včetně food courtu. 
 • Byla vyhlášena pracovní povinnost pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál vykonávající nelékařské zdravotnické povolání jako ambulantní specialisté, zdravotníci v jednodenní péči nebo v lůžkové péči v zařízeních, která nepečují o pacienty s covidem-19. 

 Hlavní změny platné od pondělí 22. listopadu 

 

 • jako covidový certifikát se už nebudou uznávat žádné testy. Lidé se v restauracích, službách, ubytovacích zařízeních, na kulturních či sportovních akcích nebo při návštěvě památek a muzeí musí prokázat ukončeným očkováním proti covidu nebo potvrzením o prodělání nemoci v posledních šesti měsících. Lidé nesplňující tyto podmínky nebudou smět konzumovat ani v jídelních zónách obchodních center nebo u stolů na trzích.
 • prokazování laboratorním testem (ne samotestem) bude nadále možné například v lázních, při návštěvě nemocnice nebo zařízení sociálních služeb
 • plošné testování na základních a středních školách se bude konat každý týden v pondělí
 • testy musí podstoupit také neočkovaní zaměstnanci, živnostníci a profesionální sportovci, a to jednou týdně. Testy se nebudou vztahovat na očkované nad 60 let, jak o tom vláda uvažovala. Podniky mohou k testování použít antigenní testy včetně samotestů. Testování se nebude týkat lidí, kteří pracují z domova nebo nepřicházejí do kontaktu s jinými lidmi.

 


 

PŘIPOMENUTÍ HLAVNÍCH OPATŘENÍ 

 

Pohyb lidí a shromažďování

 

 • volný pohyb lidí není omezen
 • Kulturní a sportovní akce: počet omezen na 1 000 osob, nutno předložit doklad o bezinfekčnosti* na covid-19. 
 • Ostatní volnočasové akce: maximálně 100 osob uvnitř i venku, při účasti více než 20 osob je nutné prokázat bezinfekčnost* na covid-19. 
 • omezení se nevztahuje také na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, ani na shromáždění konaná podle zákona o právu shromažďovacím, např. demonstrace. Neplatí ani pro sportovní přípravu, sportovní utkání nebo sborový zpěv.

 

Nošení roušky/respirátoru

 

 • na vybraných místech se lidé nesmí pohybovat bez respirátoru nebo roušky s účinností alespoň 94 procent (například respirátor třídy FFP2 či KN95 a vyšší, nanorouška, nanošátek apod. odpovídajících vlastností)
 • nosit respirátor/roušku je povinné ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště nebo místa ubytování) - například v prodejnách, provozovnách služeb, zdravotnických a sociálních zařízeních, v prostředcích veřejné dopravy (ne však na nástupištích, v přístřešcích nebo čekárnách), na pracovišti pak jen při nedodržení odstupu 1,5 metru. Od 22. listopadu bude povinnost platit také v kabinových lanovkách.

 

Obchody a služby

 

 • otevřené mohou být všechny obchody a služby, otevírací doba není omezena
 • služby péče o tělo (holičství, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, solária, kosmetické, masérské a obdobné služby) mohou fungovat bez omezení. Zákazník nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost* (od 22. listopadu pouze ukončené očkování nebo prodělání nemoci), které musí provozovatel kontrolovat. Mezi místy pro zákazníky musí být alespoň 1,5 metru.
 • v obchodech by zákazníci měli dodržovat rozestupy nejméně 1,5 metru, uvnitř nesmí být více než jeden zákazník na 10 metrů čtverečních plochy
 • veletrhy a prodejní hospodářské výstavy se mohou konat, návštěvníci musí dodržovat odstup 1,5 metru (mimo členů domácnosti), na jednoho návštěvníka musí připadat 10 metrů čtverečních plochy nebo je možné naplnit nejvýše 75 procent kapacity
 • bazény, wellness, sauny, solária a solné jeskyně mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru.
 • muzea, galerie, památky, zoologické a botanické zahrady mohou být otevřené bez omezení kapacity, návštěvníci musí dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru (mimo členy domácnosti). Účastníci skupinové prohlídky nesmí mít příznaky covidu, při skupině nad 20 lidí musí prokázat bezinfekčnost*, kterou musí provozovatel kontrolovat.

 

Restaurace a hotely

 

 • Vnitřní i venkovní prostory restaurací a barů jsou otevřeny pouze od 5:00 do 22:00. Hosté musí předložit doklad o bezinfekčnosti* na covid-19  
 • provozovny musí dodržovat následující pravidla: zákazníci jsou usazeni s odstupem alespoň 1,5 metru (s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu), u jednoho stolu sedí nejvýše 6 zákazníků (s výjimkou lidí ze společné domácnosti), u stolu s 10 a více místy musí být mezi skupinami po max. 6 zákaznících odstup od další skupiny alespoň 1,5 metru. Uvnitř nesmí být více zákazníků, než kolik je míst k sezení.
 • hotely, penziony a další ubytovaní služby mohou fungovat bez omezení kapacity, hosté nesmí mít příznaky covidu a musí prokázat bezinfekčnost*. Ubytovat se lze nejdéle na 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí host opětovně prokázat bezinfekčnost*. Bez splnění podmínek mohou být odděleně ubytováni také například lidé s nařízenou izolací nebo karanténou nebo lidi v bytové nouzi.
 • tanec je umožněn pouze lidem s potvrzením o bezinfekčnosti*. Pravidlo neplatí pro oslavy svatby, vstupu do registrovaného partnerství a hostiny po pohřbu. U živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa pro vystupující nejméně 2 metry.

 

Sport

 

 • otevřena mohou být všechna sportoviště, bazény a koupaliště, wellness, sauny a solné jeskyně, a to bez omezení kapacity
 • při vstupu do vnitřních prostor musí návštěvník prokázat bezinfekčnost* - potvrzení o očkování nebo o prodělání nákazy. PCR test ne starší 72 hodin mohou použít pouze děti od 12 do 18 let, lidé se zahájeným očkováním nebo ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat – a nesmí mít příznaky covidu. Na skupinových lekcích a ve společných prostorech koupališť mimo koupací plochy musí lidé udržovat rozestup alespoň 1,5 metru.
 • od 22. listopadu musí lidé prokazovat bezinfekčnost* (očkování či prodělání nemoci) při nákupu skipasu, provozovatelé mají doklady kontrolovat i namátkově před nástupem do lanovky či vleku. Pravidlo platí i pro školních lyžařské kurzy, žáci ve věku 12 až 18 let se mohou prokázat i PCR testem. V kabinových lanovkách lidé musí nosit roušku/respirátor. Na lanovkách a vlecích musí dodržovat rozestupy 1,5 metru, pokud nejde o členy jedné domácnosti, žáky jedné školy a jejich dozor.

 

Školy

 

 • školy jsou otevřené pro všechny děti, žáky či studenty ve všech krajích, jednotlivé třídy či školy však mohou být uzavřeny kvůli nařízené karanténě
 • roušky jsou povinné pouze ve společných prostorách škol, neočkovaní učitelé musí při výuce nosit respirátor
 • školáci se musí testovat od 22. listopadu ve všech základních a středních školách. Pokud se neočkovaní žáci odmítnou testovat a nebudou mít ani doklad o prodělání nemoci v posledním půl roce, budou muset i při výuce nosit roušku.

 

Úřady

 

 • úřady mohou fungovat bez omezení standardních úředních hodin, doporučen je však přechod na práci z domova

 

Zdravotnická a sociální zařízení

 

 • některá zdravotnická a sociální zařízení kvůli šíření covidu a dalších respiračních nemocí omezila nebo zcela zakázala návštěvy, konkrétní informace podají jednotlivé instituce
 • tam, kde jsou návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních a sociálních službách povolené, je podmínkou prokázání bezinfekčnosti – kromě očkování a prodělání nemoci jsou uznávány i PCR a antigenní testy (nikoli samotesty). Po dobu návštěvy je nutné mít respirátor/roušku.

*tzv. bezinfekčnost se prokazuje potvrzením o ukončeném očkování (nejméně dva týdny po poslední dávce) nebo potvrzením o prodělaném covidu v posledních 180 dnech. V některých případech je uznáván také negativní test na covid (PCR test, případně antigenní test). Doklad nemusí prokazovat děti do 12 let.

 

Zdroj: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/platna-nova-opatreni-covid-koronavirus/r~efe8232e0d2711eba6f6ac1f6b220ee8/

 

Useful links

Pravidla pro vstup na území České republiky Kde se nechat testovat v ČR?