Ze života komory  •  Fokus HR

FČOK uspořádala první webinář: Jak si zachovat všech 5 pohromadě aneb „společně to zvládneme“

Historicky první webinář zrealizovala Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci se členskou společností TCC.

Historicky první webinář (živá forma online komunikace, která probíhá prostřednictvím internetu pouze přes webový prohlížeč, pojem pochází ze spojení slov webový seminář a poprvé se začal používat začátkem 21. století) zrealizovala Francouzsko-česká obchodní komora ve spolupráci se členskou společností TCC. Odborníci společnosti Libuše Máchová Petr Brichcín přímo na míru členům FČOK připravili hodinový přísun praktických rad a informací, jak osobně zvládat stresové situace nejen v této době, jak poskytnout „krizovou intervenci“ lidem ve svém okolí, jak vybalancovat pracovní situaci v karanténě a jakých relaxačních technik lze použít, pokud se „chceme hodit do klidu“. 

„Nová doba si žádá nové rutiny.“ 

Současná situace s sebou přináší výraznou změnu rutin. Experti radí udělat revizi předchozích stereotypů a nahradit je jinými, připravit si nový plán. Důležitost řádu je podstatná nejen pro nás v pracovním životě, ale směrodatná například pro děti školou povinné, pro které je zásah do každodenních povinností zcela novou zkušeností. 

„Zachovej řád – řád zachová tebe“ 

Dalším podstatným aspektem, jak současnou situaci zvládat je komunikace. Komunikace je základním nástrojem krizové intervence. 

„Ptejte se druhých, jak se jim daří.“ 

A nebojte se je chválit, ocenit jejich každodenní dílčí úspěchy. Současně komunikujte s kolegy, neboť nedostatek informací může vést k frustraci. 

Stres je obrannou reakcí společnou všem tvorům, kteří tak reagují na krizovou, tedy náhle novou situaci. Pokud je dlouhodobý, přináší s sebou negativní vlivy (těžší soustředění, únavu, jiný způsob přemýšlení…) a má vliv na celého člověka, snižuje obranyschopnost. I v domácím prostředí lze s tímto stavem účinně bojovat a relaxační techniku „protistresového dýchání“ si můžete vyzkoušet dle návodu v ukázce. 

„Co dělá dobře nám, dělá dobře druhému.“ 

I v této době je důležité myslet sám na sebe.  

Pozitivní zpráva na konec: po krizi přichází očištění a my z ní můžeme vyjít jen posíleni. 

Další webinář exkluzivně pro členy FČOK je páteční debata na ekonomické téma COVID-19 and its impact on the Czech economy and financial markets s experty Komerční banky v pátek 3. dubna od  10h. Přihlásit na webinář se můžete zde