COVID-19  •  Aktuality z ekonomiky

Finanční správa začíná zpracovávat a proplácet žádosti pro dohodáře

Novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožňuje získat podporu i osobám vykonávajícím práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti nabyla 7. srpna platnosti. Finanční správa tak může neprodleně začít vyplácet bonus i této skupině osob, které bylo v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 znemožněno pracovat. 

Žádat o bonus je možné vyplněním formuláře a jeho doručením na místně příslušný finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO), prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně. Žádosti lze podávat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po nabytí účinnosti daného zákona, to znamená do 30. listopadu 2020. Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde

Podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba byla v rozhodném období (od 1. října 2019 do 31. března 2020) alespoň 4 z 6 měsíců z titulu výkonu práce na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této práce z důvodu koronavirové krize buď na straně zaměstnavatele, nebo na straně žadatele. 

 

Více informací: MPO, https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/financni-sprava-zacina-zpracovavat-a-proplacet-zadosti-pro-dohodare--256112/