Sektorové aktuality

Francie a Česká republika: co se změnilo k prvnímu lednu 2021

2021: co se mění v České republice

Firmy

 

 • Zavedení měsíční paušální daně pro OSVČ
 • Platnost programu Antivirus do doby schválení podmínek programu Kurzarbeit 
 • Zavedení sdíleného pracovního místa a úprava zákona při výpočtu placené dovolené 
 • Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy, což vede ke zvýšení platu pro část populace
 • Zaměstnanci mohou místo stravenek dostávat peníze přímo
 • Zvýšení náhrady škody za pracovní úrazy 

Jednotlivci

 

 • Zvýšení minimální mzdy (15 200 Kč/měsíc)
 • Nižší ceny motorové nafty
 • Odstranění stávající výjimky z DPH na dovoz malých zásilek
 • Vstup v platnost nového zákona o nakládání s komunálním odpadem za účelem splnění evropských cílů (55% recyklováno do roku 2025)
 • Změna zákona o emisních kvótách skleníkových plynů s cílem rychlejšího přechodu k zelené energii
 • Elektronické dálniční známky
 • Cizinci (kromě státních příslušníků EU a jejich rodinných příslušníků), kteří získají povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a rovněž ten, kdo získá povolení k trvalému pobytu, je povinen absolvovat adaptačně-integrační kurz
 • Konec střídání letního a zimního času na jaře 2021
 • Ředitelé středních škol budou moci přijímat uchazeče na jaře bez složení přijímací zkoušky

 

 

2021: co se mění ve Francii 

Firmy

 

 • Nižší daň z příjmu právnických osob, daně z výroby
 • Finanční podpora malých a středních podniků
 • Zavedení Mechanismu dlouhodobé částečné aktivity (APLD) až na 24 měsíců s kompenzací 70% hrubé mzdy až do výše 4,5 minimální mzdy, z 80 % kryté státem a 20 % zaměstnavatelem.
 • Posílení Národního fondu pro zaměstnání (FNE) s cílem podpořit školení zaměstnanců při částečném pracovním úvazku
 • Výjimečná podpora při najímání mladého člověka do 26 let a při uzavření smlouvy při studiu
 • Podpora vývozu pro francouzské malé a střední podniky: oblast exportu jako součást plánu obnovy
 • Podpora digitalizace

Jednotlivci

 

 • Zvýšení minimální mzdy o 0,99% (tj. 1 554,58 € hrubého) 
 • Zavedení prémií pro státní zaměstnance
 • Strop na sociální zabezpečení se letos výjimečně nenavýší
 • Zavedení stravného pro studenty stipendisty za 1€
 • Strop na přidělování rodinných dávek je přehodnocen o 1%
 • Nová daňová sazba pro rok 2021
 • Zvýšení ceny plynu, některých cigaret a poštovních známek
 • Po celé Francii jsou k dispozici sledovací náramky, nástroje ke sledování násilných manželů a bývalých manželů.
 • Zákaz jednorázových plastových výrobků a letáků v poštovních schránkách
 • Zavedení ekologického bonusu za nákup ojetého elektrického vozidla. Nová zvýhodnění při nákupu hybridních nebo elektrických vozidel.

 

Sources :