COVID-19  •  Sektorové aktuality

Francie: uvolnění opatření ve 4 krocích

29. dubna 2021 francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil harmonogram rušení omezení, které bude probíhat od 3. května do 30. června ve čtyřech fázích, s rychlejším postupem od 19. května do 30. června. 

Čtyři etapy, od 3. května do 30. června. 29. dubna v rozhovoru pro regionální tisk prezident Francouzské republiky podrobně popsal svůj plán opětovného otevření v souvislosti s uvolněním opatření přijatých v boji proti epidemii covid-19. Rovněž specifikoval nadcházející opatření týkající se očkování. K obnovení bude docházet postupně, zejména od 19. května po opětovném otevření zahrádek restaurací. Na konec zákazu vycházení si však budeme muset počkat do 30. června. 

Znovuotevření ve čtyřech fázích 

Od pondělí 3. května bude možné se vzdálit i více než 10 kilometrů od domova, bez potvrzení o bydlišti. 

19. května po více než šesti měsících uzavření budou moci znovu začít fungovat zahrádky barů a restaurací s maximálně šesti lidmi u stolu. K tomuto datu se také budou moci znovu otevřít obchody stejně jako muzea, kina a divadla při dodržení povoleného množství lidí 800 uvnitř a 1000 venku a s příslušnými opatřeními. Zákaz vycházení bude posunut na 21:00 h. 

Třetí etapa, 9. června. Zákaz vycházení bude posunut na 23:00 h. Kavárny a restaurace budou znovu budou moci otevřít i vnitřní prostory, vždy s maximálně šesti hosty u stolu. Bude možné se vrátit do tělocvičen a nařízení práce na dálku bude volnější. 

30. června skončí zákaz vycházení a omezení množství lidí v budovách otevřených pro veřejnost. Bude možné se zúčastnit akcí s více než 1 000 lidí, ale se zdravotním pasem, tj. negativním testem ne starším než 72 hodin nebo osvědčením o imunitě. Uvolnění se netýká nočních klubů a ty tak zůstanou zavřené. 

Všechna opatření uvedená v tomto harmonogramu budou záviset na vývoji epidemie a jejich provádění může být místně odloženo, pokud to budou vyžadovat hygienické podmínky. 

Méně striktní požadavek na práci z domova od 9. června 

Opatření v současnosti platná pro zaměstnance zůstávají v platnosti: tam, kde je to možné, je home office pravidlem. Francouzský prezident však slibuje, že od 9. června dojde k uvolnění. Předtím ale proběhnou konzultace na třech úrovních s poslanci, odbory, odborníky z odvětví i volenými zástupci daných území. 

Ekonomická pomoc podle postupu obnovování činnosti od 1. června 

Podle hlavy státu by měl restart probíhat s ostražitostí, aby nedocházelo k ekonomické nejistotě. Podniky, které se znovu otevřou v květnu, budou moci čerpat stejnou podporu jako v dubnu. Od 1. června pak Emmanuel Macron prosazuje, aby se uvolňování přizpůsobilo jednotlivým odvětvím a pomoc se poskytovala podle toho, jak budou podniky obnovovat svou činnost. 

Zkoušky na středních a vysokých školách budou  

Prezident znovu potvrdil, že se v červnu budou konat závěrečné maturitní zkoušky i odborné maturitní zkoušky. U vyšších odborných škol budou stejné podmínky, ale studenti budou mít možnost získat diplom ve lhůtě prodloužené do července. Pokud jde o zbývající vysokoškolské vzdělávání, budou zkoušky probíhat podle plánu, pouze v případě, že bude student nakažen covidem-19, termín se prodlouží. 

Zdroje :