Ze života komory  •  Lidské zdroje

HR Strategy Club: “Je kulturní rozmanitost výhodou či nutností?”

[Translate to Tchèque:] HR club

« Cultural diversity : an asset or an necessity », takové bylo téma dubnového setkání HR Clubu, které se skutečnilo v Nové galerii. Hosty byly tentokrát Jitka Sošková, generální ředitelka ADP a Jana Droessler, konzultant a vlastník iCultury.

Zda je kulturní rozmanitost  “nastavením”  či “nutností” byla otázka, na kterou účastníci reagovali téměř jednoznačně – pro většinu společností platí, že kulturní rozmanitost si kladou sami za svůj vlastní cíl, v některých případech jsou multikulturní týmy nezbytné.

Jana Sošková řídí společnost, ve kteřé 30% zaměstnanců nejsou Češi. Diverzita je podle ní patrná i v rámci odlišných pracovních týmů – např. obchod, marketing nebo oblast řízení. Ale proč se vlastně odlišné kultry chovají jinak ? A jak silným faktorem je samotná kultura ?

Obě mluvčí došly k závěru, že na základě svých zkušeností mohou tvrdit, že kulturní rozdíly jsou v rámci pracovího týmu spíše výhodou. Umožňují vnést do týmu více kreativity a inovací a zároveň přináší efektivitu např. v rámci obchodního jednání s klientem stejné národnosti.

Dámy také objasnily vliv odlišných národností na práci a soužití zaměstnanců v jednom týmu. Nejen, že dojít k jednotnému řešení může být někdy zdlouhavé a komplikované, ale každý zástupce určité národnosti má také jiný způsob, jakým pracuje, jak se chová ke svému okolí nebo jak komunikuje s ostatními.

Pokud se zamyslíme nad vlastními hodnotami a nad tím, že naše kultura se skládá také z podobných hodnot, tak budeme spíše schopni předvídat, že chování lidí z jiných kultur může být odlišné od našeho. K tomu však nestačí absolvovat obecná interkulturní školení, je to celoživotní učení, které obnáší spoustu práce.