Karviná: snížení emisí CO2 o 80 %

Dekarbonizace teplárny v Karviné přináší výrazné snížení emisí a ukazuje směr pro ekologickou transformaci českého teplárenství

Roční emise na jednoho obyvatele České republiky jsou o 35 procent vyšší než evropský průměr. Pokud chceme zvrátit současný stav a úspěšně bojovat s klimatickou změnou, musí tuzemský průmysl projít zásadní změnou – ekologickou transformací.  Teplárenství bude představovat jeden ze stěžejních bodů této transformace. Příklad dekarbonizace teplárny Karviné společnosti Veolia Energie ukazuje, kudy může vést cesta.

Teplárna Karviná prošla v letech 2013 až 2017 rozsáhlou ekologizací a snížila emise z výroby tepelné energie o stovky tun ročně. Do pokračující modernizace investujeme více než miliardu korun, což přinese další výrazné snížení emisí a pomůže rozvoji regionu. Základním postupem modernizace bude částečná plynofikace s dočasným zachováním podílu ekologizované uhelné technologie, která se úplně odstaví po dokončení výstavby nového multipalivového kotle v roce 2026.

Nový multipalivový kotel bude sloužit pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Technologie bude umět využívat biomasu a tzv. tuhá alternativní paliva vyrobená z vytříděných nerecyklovatelných odpadů. Technologie za více než miliardu splní budoucí emisní limity podle směrnice Evropského parlamentu.

 

Prostor pro obnovitelné zdroje i kogeneraci

Od roku 2003 neustále zvyšujeme podíl obnovitelných a druhotných zdrojů energie, zejména biomasy. Ta představuje strategické palivo budoucnosti. Výroba zelené energie má, kromě příznivého vlivu na životní prostředí, také pozitivní dopad na ceny tepla i elektřiny a také na místní zaměstnanost. 

Velkou výhodou je, že spalování biomasy je uhlíkově neutrální. Rostliny totiž při svém růstu spotřebovávají určitý objem CO2, který je do atmosféry vrácen jejich ekologickým spalováním. Získané teplo je tak vyrobeno velmi šetrným způsobem.

Důležitým pilířem naší udržitelné strategie je i kombinovaná výroba tepla a elektřiny – kogenerace. Ta je mnohem ohleduplnější k životnímu prostředí, protože umožňuje zvýšit účinnost zařízení a ušetřit velké množství paliva (až 40 %).  V kombinované výrobě tepla a elektřiny je Veolia Energie jedničkou v České republice.

 

Do pěti let snížení emisí CO2 o 80 %

Částečná plynofikace teplárny Karviná přinese výrazné úspory emisí již za dva roky. Následná výstavba multipalivového kotle, využití biomasy a tuhých alternativních paliv pak do pěti let sníží emise CO2 o 80 procent.

Mezi další výhody patří moderní přístup k využití odpadů v souladu s cíli EU a konceptem oběhového hospodářství. Energetické využití tuhého alternativního paliva také pomůže městům a obcím vyřešit povinnost co nejvíce smysluplně využívat komunální odpady.

 

Veolia Česká republika