Ze života komory

Leadership & Management at Top Executives Breakfast for Women only

Na zdech příklady kolaborativních metod, všude kolem kreativní nástroje na dosah ruky... V inspirativním prostředí společnosti peopleTObusiness se 14. února 2020 sešlo téměř 15 žen u příležitosti první Top Executives Breakfast for Women only.

Ať už na pozici ředitelky firmy, náměstkyně minsitra nebo na jiných manažerských pozicích, všechny měly během tohoto odpoledne příležitost seznámit s koučovacícmi metodami, které řízení lidí mohou usnadnit. Setkání vedl kouč a spoluzakladatel personální agentury peopleTObusiness Olivier Bauduin.

« Tyto manažerské metody a techniky vám budou k užitku každý den, jak v pracovním, tak v rodinném životě. »

Protože je každý člověk jiný, potřebuje každý individuální způsob podpory a povzbuzení. Dobrý lídr musí přizpůsobit svůj styl vedení dané osobě, a je tedy třeba umět jednotlivé typy osobností identifikovat. Olivier Bauduin představil několik metod:

  • koncept DISC – který definuje 4 kategorie lidského chování, D znamená Dominantní typ osobnosti (Orel), I je osobnostní profil zaměřený na ovlivňování, z angl. Influence (Páv), S angl. Steady znamená Stabilitu (Holubice) a C z angl.Compliant označuje typ, u něhož převažuje opatrné a svědomité chování (Sova).
  • teorii MBTI – která vychází z toho, že každý člověk využívá kombinaci 4 různých kognitivních funkcí, tedy myšlení (T), cítění (F), smyslové vnímání (S) a intuici (N), ovšem v různých kombinacích, a ty pak určují typ osobnosti.

Když si tyto techniky osvojíme, bude pro nás snazší identifikovat a pochopit lidi i situace, s nimiž se setkáváme, a podle nich uzpůsobit své chování. Pak už ani interkulturní rozdíly nebudeme považovat za překážku, ale za bohatství názorů, a konflikty budeme brát s nadhledem a laskavostí.  

« Všichni potřebujeme zpětnou vazbu. »

A to je důležité. Olivier Bauduin poskytl účastnicím klíč k tomu, jak získat a jak využít zpětnou vazbu svých spolupracovníků. Věnoval se také otázce práce s talenty a jejímu přínosu: zlepšení výkonu, udržení talentů na delší dobu, silná značka zaměstnavatele... Dobrý manažer rozvíjí kompetence svých lidí. A jak se říká, spokojený zaměstnanec, rovná se spokojený klient!

 

Příští setkání žen manažerek “Networking for Professional Ladies” se uskuteční v Running Mallu 10. března 2020 od 18 h. Akce proběhne ve spolupráci s italskou, švýcarskou a španělskou obchodní komorou.