COVID-19  •  Sektorové aktuality

Nová volnější pravidla pro cestování do Česka i do Francie

Od pondělí 15. června 2020 přichází další rozvolňování opatření po pandemii COVID-19, jak na české, tak na francouzské straně.

Pro cesty českých občanů do zahraničí je stále možné se řídit tzv. semaforem.

Nízké riziko (zelené země)

Čeští občané a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v České republice nemusejí při návratu z těchto zemí předložit negativní test na koronavirus ani nastoupit karanténu.

Do Francie už lze cestovat bez udání důvodu, ale platí mnohá omezení:  

  • Francie od 15. června otevřela své vnitřní hranice pro občany EU.
  • Nadále ve Francii platí povinnost nošení roušky v dopravě a dodržování základních hygienických bariérových gest.
  • Stále platí zákaz shromažďování nad 10 osob ve veřejných prostorech.
  • V Pařížském regionu platí zvláštní nařízení, že v dopravní špičce se budou moci přepravovat pouze pracující, kteří musí mít potvrzení od zaměstnavatele, osoby, které potřebují vyhledat lékaře, a osoby doprovázející děti do školy. Podrobné informace včetně atestace k cestování městskou hromadnou dopravou najdete zde.

Střední riziko (oranžové země)

Čeští občané a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem nemusejí při návratu z těchto zemí předložit negativní test na ani nastoupit karanténu.

Pro cizince přijíždějící z těchto zemí ale povinnost testu nebo karanténu platí, stejně tak pro české občany s trvalým či dlouhodobým pobytem v těchto státech. Cizincům z těchto zemí není povolen vstup za účelem turistiky, pouze na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Do této skupiny patří Belgie a Velká Británie.

Vysoké riziko (červené země)

Při návratu z těchto zemí je při vstupu do ČR až na i dříve platné výjimky nadále potřeba předložit negativní test, nebo nastoupit do čtrnáctidenní karanténu. To platí i pro cestující ze států mimo EU a schengenský prostor. Cizincům není povolen vstup do ČR za účelem turistiky, pouze na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví.

Do této skupiny patří Švédsko, Portugalsko a Slezské vojvodství v Polsku.

 

Zdroje:

Další články

COVID-19

Program Covid nájemné

MPO spustilo program Covid-Nájemné, který nabízí částečnou úhradu nákladů nájemného postiženým nájemcům ze strany státu.

Sdílet tuto stránku Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin