COVID-19  •  Sektorové aktuality

Podmínky pro vstup na území Francie

Od 9. června je vstup na území Francie z České republiky povolen bez udání závažného důvodu.

Podmínky vstupu do Francie z České republiky

 

Byla zavedena klasifikace zemí dle zdravotních rizik a na cestování se budou vztahovat zvláštní postupy v závislosti na zemi původu nebo na cílové zemi. Jelikož je Česká republika v současnosti klasifikována jako „zelená“, nejsou k odůvodnění vstupu na francouzské území nutné žádné závažné důvody.

 

POŽADAVKY PRO VSTUP

 

Zdravotní předpisy pro vstup na francouzské území

 

Pokud jste očkováni, musíte předložit doklad o očkování a čestné prohlášení potvrzující, že nemáte žádné příznaky infekce covid-19, a že jste nebyli v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní (ke stažení níže).

Nejste-li očkováni, musíte přepravní společnosti a orgánům hraniční kontroly předložit negativní PCR test nebo antigenní test provedený ne více jak 24 hodin před odletem (odlet prvního letu v případě přestupu). Děti do dvanácti let jsou z testování osvobozeny. Musíte také předložit čestné prohlášení, že nemáte žádné příznaky infekce covid-19, a že jste nebyli v kontaktu s osobou, která je covid-19 pozitivní

  

Tato povinnost se nevztahuje na profesionální řidiče v silniční dopravě při výkonu jejich činnosti a na následující pozemní přepravu:  

  • cesty trvající méně než 24 hodin v okruhu 30 kilometrů od místa bydliště;  
  • služební cesty, jejichž naléhavost nebo četnost není slučitelná s provedením testu nebo vyšetřením. 

 

 

Zdroje:

 

Čestné prohlášení