COVID-19  •  Sektorové aktuality

Pravidla pro vstup na území České republiky

Od 21. června budou moci do České republiky bez omezení, tedy i za účelem turismu, lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci.

 

Pravidla pro vstup a návrat do České republiky

Tato pravidla se liší podle rizika nákazy koronavirem v zemi, ve které daná osoba pobývala (dle barevné škály), a záleží také na tom, zda jde o českého občana ev. osobu s trvalým pobytem v ČR nebo o občana Evropské unie.

 

Mapa zemí podle rizika            Pravidla pro vstup

 

Při návratu z Francie (která je nově klasifikována jako červená země) budete muset:

 1. vyplnit příjezdový formulář
 2. před zahájením cesty veřejnou dopravou (letadlo, vlak, autobus) je nutné doložit:
  • písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního testu (max. 48 hodin od odběru), nebo písemné potvrzení akreditované laboratoře o negativním výsledku RT-PCR testu (max. 72 hodin od odběru). Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří nepředloží test na přítomnost SARS-CoV-2 a příjezdový formulář.
 3. při příjezdu je nutné:
  • po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit se RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.
  • v případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba míz výsledek testu před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test. Do doby výsledku RT-PCR testu je nutná samoizolace.
  • výjimky: osoby, které prodělaly COVID-19 v uplynulých 180 dnech (je třeba předložit potvrzení o lékaře v angličtině), osoby, které byly očkovány v některé z členských zemí EU (očkovací certifikát, 14 dnů od poslední dávky vakcíny).

 

Při návratu z Belgie (která je klasifikována jako oranžová země) budete muset:

 1. vyplnit příjezdový formulář
 2. před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Do doby výsledků testů není nutná samoizolace.
  • výjimky: osoby, které prodělaly COVID-19 v uplynulých 180 dnech (je třeba předložit potvrzení o lékaře v angličtině), osoby, které byly očkovány v některé z členských zemí EU (očkovací certifikát, 14 dnů od poslední dávky vakcíny).

Poznámka: zaměstnanci se po příjezdu ze zahraničí budou muset od 9.7. prokazovat zaměstnavateli negativním testem. Ze zelených zemí stačí předložit výsledek testu do 5 dnů a do té doby nosit respirátor (to se nevztahuje na zaměstnance s ukončenou vakcinací starší 14-ti dnů).

 

Covid pas je nástrojem pro prokázání testu, očkování či prodělané nemoci

 

Covid pas platí od 1. července ve všech zemích EU a v Srbsku. Jde o nástroj, díky kterému se bezpečně dá prokázat absolvovaný test, očkování nebo covid prodělaný v posledních měsících. Covid pas je užitečný také při vstupu do bazénů a koupališť, restaurací apod., ať už v ČR nebo v zahraničí. Mobilní aplikace Tečka je dostupná ke stažení online: https://koronavirus.mzcr.cz/aplikace-tecka-ctecka/

 

Zdroje:

 

Useful links

Souhrn platných opatření v České republice Kde se nechat testovat v ČR?