COVID-19  •  Analýzy & Studie  •  Výběrová řízení na dodavatele & Obchodní příležitosti

Program Covid nájemné

News reserved for members

MPO spustilo program Covid-Nájemné, který nabízí částečnou úhradu nákladů nájemného postiženým nájemcům ze strany státu.

Článek připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo Výzvu pro program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19, tzv. COVID-NÁJEMNÉ, jehož cílem je částečná úhrada nákladů nájemného postiženým nájemcům ze strany státu.

 • Kdo: Podnikající nájemníci, kterým byl v důsledku mimořádných opatření Vlády ČR zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v těchto provozovnách. Nájemní smlouva podepsaná před 13. 3. 2020
 • Rozhodné období: 1. duben až 30. červen 2020.
 • Podmínky:
  • pronajímatel poskytne nájemci slevu alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného
  • nájemce uhradí alespoň 50 % rozhodného nájemného
  • nájemce není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči státu
 • Kolik: Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného. Celková částka určená k rozdělení činí 5 mld. Kč.
 • Nezbytné přílohy žádosti:
  • čestné prohlášení příjemce podpory, že všechny jím uvedené informace jsou pravdivé
  • čestné prohlášení pronajímatele s ověřeným podpisem o existenci a podrobnostech nájemního vztahu
  • doklad potvrzující uhrazení nájemného na leden a únor 2020 (příp. doklad o uhrazení nájemného za říjen, listopad, prosinec 2019, neuplynula-li dosud lhůta splatnosti nájmu za leden a únor 2020, a v případě, že nájemní smlouva by-la uzavřena až po 31.1. 2020, pak doklad o uhrazení poměrné části nájemné-ho do 13.3. 2020),
  • doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na dotčenou provozovnu minimálně ve výši 50 %.

 

Program je určen na podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovně nebo její části, kterou užívají na základě nájemní smlouvy, a kterým byl v důsledku mimořádných opatření Vlády ČR zakázán prodej zboží nebo poskytování služeb v těchto provozovnách.

The whole article is restricted to members.
Keep reading by logging in.

Already a member ? Login
Not yet a member ? Become member

Další články

COVID-19

Program Covid nájemné

MPO spustilo program Covid-Nájemné, který nabízí částečnou úhradu nákladů nájemného postiženým nájemcům ze strany státu.

Sdílet tuto stránku Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin