COVID-19  •  Sektorové aktuality

[PRŮZKUM] Francouzské firmy v Česku zasažené koronavirem nechtějí propouštět, naopak inovují a pomáhají

Anketa byla realizována Francouzsko-českou obchodní komorou ve dnech od 30. dubna do 15. května.

 

V návaznosti na epidemii koronaviru a s ní spojená opatření zaznamenalo 84 % členských společností Francouzsko-české obchodní komory negativní dopad na své podnikání, 17 % muselo svou činnost přerušit. Přesto pouhá polovina využila vládní opatření na podporu firem a 58 % společností nemá v plánu propouštění. Čísla vyplývají z průzkumu Francouzsko-české obchodní komory, který provedla u svých členských společností v první polovině května.  

 

  • MSP zaznamenaly vyšší propady tržeb a obtíže s cash-flow, než velké podniky 
  • 58 % firem neplánuje propouštění, preferují jiné druhy úspor 
  • Pouze polovina firem (53 %) využila vládních programů a úlev, nejčastěji Kurzarbeit 
  • Opatření však považují za nedostatečná.  
  • 49 % dotazovaných se rozhodlo věnovat služby nebo zboží zdarma nebo se zapojit do dobrovolnické činnosti 

 

Francouzské firmy v České republice představují z dlouhodobého hlediska přes 11 % přímých zahraničních investic a zaměstnávají přes 80 000 osob. Jejich ekonomická stabilita a kvalita podnikatelského prostředí jsou zcela zásadní pro jejich další rozvoj a postup. Francouzsko-česká obchodní komora provedla v období koronavirové epidemie dvě šetření pro zjištění dopadu současné situace na své členy, francouzské firmy a investory v České republice.  

„Zatímco první průzkum se zaměřil na prvotní dopady krize, z druhého průzkumu jsou patrné tendence, jež by mohly ovlivnit trh a ekonomiku: flexibilita, digitalizace, nižší míra externalizace. Právě vzniká pracovní prostředí budoucnosti a FČOK musí být pozorná a proaktivní v tomto období změn.“ je přesvědčen Roland Bourgeois, předseda Francouzsko-české obchodní komory.  

 

Pokles poptávky a uzavření hranic brání podnikání 

Zatímco v březnu byly nejčastěji citovanými obtížemi pro podnikání obavy ze zmrazení investic (59 %) a ze zpožděných plateb (52 %), v květnu už se jednalo o velmi praktické a hmatatelné hrozby. Nejčastějšími důvody poklesu obchodní aktivity byl pokles nebo absence poptávky (76 %) a v plných 43 % případů obtíže způsobilo uzavření hranic, kterého se v březnu obávalo jen 22 % dotazovaných.  

O přizpůsobení se nové situace svědčí počty firem, jež se potýkají s obtížemi s dodavatelským řetězcem. Zpoždění dodávek materiálu kleslo z březnových 30 % na 14 % v květnu, výpadky dodávek v březnu řešilo 51 % firem a v květnu už jen 43 %. Zlepšila se také finanční situace firem z pohledu cash-flow, s nímž má v současnosti obtíže 22 % (v březnu to bylo 38 %).  

Ke konci roku celá čtvrtina firem očekává, že se jejich hospodářský výsledek propadne proti původním plánům minimálně o 40 %. 

Výpadek na straně příjmů řeší většina firem nejčastěji omezením těchto výdajů: zmrazení náboru zaměstnanců (64 %), snížení výdajů na externí dodavatele služeb, sponzoring (52 %), zmrazení růstu platů (48 %) nebo zmrazení investic (42 %).  

 

Očekávání od vlády: rychlá a srozumitelná komunikace 

Pouhá polovina dotazovaných firem (53 %) využila některá z podpůrných opatření české vlády. Některé firmy na půjčky či podporu nedosáhly, některé o ně nežádaly z přesvědčení. Mezi nejčastěji využívaná opatření patřil Kurzabeit (32 %), odložení některých plateb a povinností vůči státu (22 %), odložení nájemného (13 %), půjčky COVID I, II a Praha (13 %) a příspěvek pro živnostníky (13 %).  

Francouzské firmy, které se zúčastnily průzkumu Francouzsko-české obchodní komory, očekávají od české vlády jasnou a srozumitelnou komunikaci, která jim umožní strategické plánování, dále rychlejší rozhodování, větší podporu MSP, zjednodušení administrativy nebo daňové úlevy.  

 

Důvody k mírnému optimismu: digitalizace a snaha nepropouštět  

Problematika, se kterou se v posledních týdnech potýkají prakticky všechny společnosti v Česku, jsou lidské zdroje. Francouzské firmy v ČR uvedly, že téměř 20 % jejich zaměstnanců je na nemocenské, absentují z důvodu péče o děti, nebo odmítají přijít do práce.  

Společnosti však přesto v 58 % zatím neplánují propouštění a pouhých 45 % z dotazovaných prozatím využilo technickou nebo částečnou nezaměstnanost. Respondenti také vyzdvihli pozitivní dopad současného stavu na trh práce, na kterém se objevují kvalitnější kandidáti a v hojnějším počtu.  

Optimismus budí i harmonogram návratu do kanceláří, jež většina firem plánuje na květen nebo červen. Pouhý jeden měsíc bude 39 % společností stačit, aby ukončení krize obnovily svou činnost. 20 % společností bude potřebovat 1 až 3 měsíce. 

Stávající situace vedla k inovacím ve firmách, 60 % společností plánuje představit nové nabídky a nové služby, 60 % z nich jsou MSP. Firmy plánují v budoucnu digitalizovat schůzky (69 %) a umožnit častější práci z domova (60 %). 23 % společností má v plánu zmenšit celkové plochy svých kanceláří.  

 

Jít příkladem a pomáhat druhým 

Většina francouzských firem působících na českém trhu zareagovala na nastalou situaci velmi pružně a zavedla mnohá preventivní opatření. Pokud to bylo v oboru možné, 9 z 10 jejich zaměstnanců zůstalo pracovat z domova. Firmy začaly namísto osobních schůzek propagovat videokonference a omezily externí školení. Důsledkem současné situace je vyšší flexibilita práce, digitalizace firem a rozvoj řešení pro e-commerce.  

Mnohé členské společnosti Francouzsko-české obchodní komory zareagovaly na aktuální situaci nabídkou svých služeb a produktů zdarma, mezi prvními také členové výboru Komory. Právní konzultace zdarma nabízí Eva Decroix, advokátka Michaela Fuchsová monitoruje dopad vládních opatření na firmy z právního pohledu. Společnost Decathlon se zapojila do výroby improvizovaných respirátorů z potápěčských masek, výrobce destilátů Pernod Ricard se přeorientoval na výrobu dezinfekce a Danone věnoval 7 tun mléčných výrobků pracovníkům v první linii boje s koronavirem.  

Články o všech solidárních aktivitách členských firem FČOK jsou z dispozici ve zpravodajské části webu: https://www.chambre.cz/cs/aktuality/pomahejme-si-navzajem.html 

 

O průzkumu 

Anketa byla realizována Francouzsko-českou obchodní komorou ve dnech od 30. dubna do 15. května. Zúčastnilo se jí celkem 103 respondentů z řad francouzských a členských firem působících na českém trhu.  

Profil respondentů

 

Průzkum