Ze života komory

Vyjednávání – hra života s panem Vladimírem Nálevkou a ředitelkami členských společností

Vyjednávání

Projekt Snídaně generálních ředitelek vstoupil do třetího roku své existence, tentokrát setkáním ve členském hotel Occidental Praha Five v pátek 25. ledna. Poprvé se v roli hosta představil muž a ne ledajaký – pan Vladimír Nálevka patří několik let ke špičkovým odborníkům na téma vyjednávání s mezinárodním přesahem a mezi jeho klienty patří významné nadnárodní společnosti i orgány státní správy. Účastnice si nejprve dle přesně vymezeného zadání  zkusily na praktickém případě různé vyjednávací strategie a na základě této konkrétní zkušenosti pak následovala odborně pojatá část, diskuze nad konkrétními dotazy účastnic a sdílení problematiky. Dámy si jako dárek ze setkání odnesly podnětnou a čerstvě vydanou knihu Cesta k dohodě, vyjednávání – hra života, jíž je pan Nálevka autorem.

Další setkání pro ředitelky připravujeme na květen.