Ze života komory

Exkluzivní setkání: J. E. pan Alexis Dutertre, nový velvyslanec Francie v České republice

„Je nám ctí, že naše pozvání dnes přijal J. E. pan Alexis Dutertre, nový velvyslanec Francie v České republice“, s těmito slovy setkání zahájil pan Roland Bourgeois, předseda Francouzsko-české obchodní komory.

 

Členové Klubu patronů a správní rady komory měli ve čtvrtek 12. října příležitost zúčastnit se mimořádného setkání s novým velvyslancem Francouzské republiky v ČR J. E. panem Alexisem Dutertrem, který se oficiálně ujal své nové funkce.

 

Během setkání, které se konalo on-line a kterého se zúčastnilo přibližně 20 hostů, přiblížil pan Alexis Dutertre svou dosavadní profesní dráhu a svůj zájem spolupracovat s francouzsko-českou komunitou. Vyjádřil podporu Zelené dohodě pro Evropu a transformaci energetiky a také ochotu podporovat rozvoj podnikání v České republice třeba prostřednictvím Mezinárodního strojírenského veletrhu nebo nástroje na podporu exportu Chèque Relance Export.

 

Účastníci setkání, představitelé nejvýznamnějších investorů v České republice, také měli možnost představit své podnikání a způsoby, jakými se vyrovnali s aktuální krizí a samozřejmě i prostor pro diskuzi s panem velvyslancem.