Ze života komory

Gratulujeme novým členům správní rady

Na volební valné hromadě, která se koná každé dva roky a letos se konala začátkem dubna ve Francouzském institutu v Praze, si členové zvolili novou správní radu. Pro členy je to velmi důležitá událost, protože správní rada určuje roli, jakou bude komora hrát, a její další vývoj.

 

Voliči, tj. členové, si nejprve poslechli krátké projevy jednotlivých kandidátů a následně rozhodli o znovuzvolení stávající správní rady.

 

Ta se ve čtvrtek sešla na první schůzi ve svém volebním období, aby si ujasnila otázky ohledně dalšího směřování a také stanovila funkce jednotlivých členů.

 

Níže naleznete informace o členech správní rady a jejich funkcích.

 

Správní rada FČOK (chambre.cz)

Ohlédnutí za valnou hromadou 2022: volba nové správní rady | CCI France République Tchèque (chambre.cz)