Actualités  •  Ze života komory

Ohlédnutí za akcí "Rendez-vous à la française" na VŠE

Ve čtvrtek 30. března se v prostorách VŠE konala akce projektu„Rendez-vous à la française“, která v rámci Inovačního týdne na jednom místě shromáždila frankofonní studenty, francouzské firmy a francouzsko-české instituce působící v České republice. Komora u toho byla a přináší vám pár detailů! 

 

Akci zahájila svým vystoupením bývalá rektorka VŠE, prorektorka pro mezinárodní vztahy prof. Ing. Hana Machková, CSc., ředitelka IFTG, po níž vystoupil pan Alexis Dutertre, velvyslanec Francie, a Dita Pasquier, ředitelka Privátního bankovnictví KB.  

Hana Machková nejprve představila vysokou školu a její studijní programy, zejména ty zaměřené na francouzštinu. Po ní převzal slovo Alexis Dutertre a ve svém vystoupení se zaměřil na představení Francie jako země inovací, s celou řadou detailních informací a dat ilustrujících příležitosti a důležitost francouzštiny v ekonomické sféře. Na závěr pak Dita Pasquier představila Komerční banku a jednu ze svých kolegyň Ivu Čáslavovou, která na průběhu své kariéry ilustrovala důležitost znalosti francouzštiny pro její profesní kariéru.  

Cílem této akce bylo propagovat francouzský jazyk jako jazyk spjatý s inovacemi, a to jak v mezinárodním, tak českém měřítku, a především podnítit a podpořit mladé lidi, aby pokračovali ve studiu francouzštiny, která na pracovním trhu může být významnou přidanou hodnotou. Znalost tohoto jazyka nabízí skvělou perspektivu pro budoucí pracovní uplatnění a je bránou do světa podnikání. 

Po prezentacích byl prostor pro otázky a odpovědi.   

Po konferenci se v atriu VŠE otevřelo fórum se stánky firem a francouzsko-českých institucí, včetně FČOK, aby se s nimi studenti VŠE, ale i studenti pražských gymnázií mohli blíže seznámit.   

Paralelně probíhaly ateliéry, kde si zájemci mohli nanečisto vyzkoušet pracovní pohovor, například i s naší HR konzultantkou Martou Wallenfelsovou.  

Součástí fóra bylo i občerstvení s francouzskými croissanty, což studenti velmi ocenili!