Ze života komory  •  O komoře

Ohlédnutí za valnou hromadou 2022: volba nové správní rady

[Translate to Tchèque:]

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 se konala valná hromada Francouzsko-české obchodní komory, která přinesla jak ohlédnutí za rokem 2021, tak výhled do roku 2022 a také volbu nové správní rady. 

 

Valná hromada se konala ve své normální podobě  

 

Zatímco minulá volební valná hromada v září 2020 byla odložena a poté uspořádána za přísných hygienických opatření, tentokrát se členové Francouzsko-české obchodní komory mohli sejít za normálních podmínek v kinosále Francouzského institutu v Praze. Celkem bylo zastoupeno 54 členských společností a svého hlasovacího práva využilo přibližně 71 osob.  

 

Program jednání 

 

Po úvodním slovu Rolanda Bourgeoise, předsedy správní rady Komory, a Jeho Excelence Alexise Dutertra, velvyslance Francie v České republice, projednala valná hromada následující body: 

 

Výroční zpráva za rok 2021 

  • Zrychlení digitalizace: zdvojnásobení počtu návštěvníků našich webových stránek, 100% digitalizovaná ročenka členů, spuštění aplikace CCIFI

  • Další rozvoj služby Booster Prague, a to jednak díky certifikaci Team France Export, jednak jako služby, která je a bude dostupná a využívaná členy (zejména v oblasti rozvoje aktivit českých malých a středních podniků ve Francii). 

 

Úkoly, které nás čekají v roce 2022 

  • Aplikace CCIFI: základní nástroj pro členy, díky kterému mají přístup k účastníkům minulých akcí, ročence členů atd.  

  • Vylepšení webových stránek s cílem zjednodušit a zpřehlednit informace. 

 

Rozpočet 2022  

 

Prohlédnout si prezentaci z valné hromady 2022  

pouze pro členy 

 

Volba správní rady 

 

Tato valná hromada byla také volební. Bylo zvoleno 12 členů správní rady, jejichž mandát potrvá do roku 2024. Na svém prvním zasedání si nová rada zvolí výbor, který se skládá z funkce předsedy, místopředsedy, pokladníka, zastupujícího pokladníka a tajemníka. 

Gratulujeme novým členům správní rady: 

Roland BOURGEOIS Předseda, Saint-Gobain – PAM CZ
Dita PASQUIER Místopředsedkyně, Komerční banka
Michaela FUCHSOVÁ Tajemnice, Vyskočil, Krošlák a partneři
Guillaume BOSC Pokladník, Mazars
Roman DUŠIL Zastupující pokladník, Pierre Fabre
Jan KARSTEN Equans
Eva KUČEROVÁ Veolia
Vincent LEONARDI BlueLink International CZ
Vincent LEROY TotalEnergies
Cedric MALOUX StartupYard
Pierre-Jean VERGE SALAMON Renault trucks
[Translate to Tchèque:]
Barbora URBANCOVÁ PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář